01
02
03

Ge barnen kunskap

En viktig del i arbetet med barnkonventionen handlar om att barnen ska få kunskap om sina rättigheter.  

I artikel 42 står att Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna och barn. Det kan ibland kännas svårt att veta hur man ska lyfta fram barnkonventionen och de olika artiklarna tillsammans med barnen. Ibland upplevs språket svårt och begrepp kan vara svåra att förklara, till exempel vad en rättighet är. 

I läroplanens uppdrag ingår det att säkerställa att barnen får kännedom om sina rättigheter och de mänskliga rättigheterna. Därför är det viktigt att diskutera de olika artiklarna med barnen. Barn är kloka och kan ofta mer än vi tror. Det är också viktigt att använda de riktiga begreppen, barn lär sig snabbt innebörden av dem ju mer vi vuxna använder dem. Läs artiklarna tillsammans med barnen och låt dem få tid att själva fundera över vad som står och ge sin bild av vad det innebär. 

Grunden till vårt arbete med barnkonventionen ligger i vårt värdegrundsarbete. Det handlar om hur vi är mot varandra, att alla människor är lika mycket värda och att ingen får diskrimineras (artikel 2 i barnkonventionen). Läroplanen har också detta tydligt formulerat. Ett sätt att arbeta med värdegrunden är att prata om allas lika värde, att vi måste tänka på hur vi möter varandra. Tillsammans med barnen kan vi formulera förhållningsregler om hur vi ska vara mot varandra. Säkerställ att barnen är delaktiga – det blir lättare att hålla sig till regler som man varit med och tagit fram. Vi vuxna behöver även reflektera över och granska vårt eget förhållningssätt till barnen och mellan varandra. Vår förebildlighet väger mycket tyngre än alla de gånger vi pratar med barnen om hur vi bör vara. 

”Barn är kloka och kan ofta mer än vi tror.”

Barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter med respekt för andra personers rättigheter (artikel 13:2 i barnkonventionen). Alla har rätt att uttrycka sin åsikt, även där är läroplanen tydlig att barns åsikter ska tas tillvara. Men man får inte säga eller göra saker som skadar eller sårar en annan människa. Yttrandefrihet är en grund i ett demokratiskt samhälle. 
Vi som pedagoger har uppdraget att ge barnen verktyg för att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Återigen är vår förebildlighet och ett medvetet värdegrundsarbete den viktigaste grunden för att förmedla den här kunskapen till barnen. 

Läs Veronica Nytoms artikel om vad som är barnets bästa och hur vi tar vi reda på det här

bokhylla

 

Tips!
  • Samtala med barnen i mindre grupper för att alla ska få utrymme att dela med sig av sina tankar.
  • Låt samtalen få ta tid och pröva olika sätt för att se vad som fungerar bäst i just er barngrupp. Det kan ta lite tid för barnen att komma igång med samtalet kring den här typen av frågor. Läs en bok, se ett filmklipp eller prata i grupp kring en text i barnkonventionen.
  • Skapa påverkansmöjligheter för barnen, inför något som gör det möjligt för dem att uttrycka sin åsikt. Kanske en låda där de kan lämna förslag eller lyfta sådant de vill ändra på. Kan man inte skriva eller vill ta hjälp av en vuxen är en teckning ett bra alternativ. Ett idémöte där barnen får möjlighet att prata om saker de vill göra eller ändra på kan vara ett annat sätt att ge barnen större möjlighet till yttrandefrihet.
Övningar
  • Använd färdiga material för att introducera artiklarna. På nätet finns mycket material att använda sig av. På barnombudsmannen.se finns korta filmer som på ett enkelt sätt beskriver artiklarna. Det finns även många bra böcker, till exempel Kompisböckerna av Linda Palm.
  • Utgå från grundprinciperna – artikel 2, 3, 6 och 12 – till att börja med. Diskutera med barnen vad de innebär. Lyssna och ge barnen utrymme att lyfta sina tankar.
  • Samtala i arbetslaget om hur ni ska förhålla er i samtalen med barnen så att ni gör ungefär lika. Det är viktigt att låta barnen få utrymme att prata men ibland kan ni behöva frågor som stöd. Tänk tillsammans ut frågor som kan vara lämpliga att ställa.

pakladning

 

Reflektera!
  • När vi stöter på en formulering som känns svår, hur kan vi tillsammans med barnen utforska och ta reda på vad den innebär?
  • Vilka regler har vi på vår avdelning och i vår förskola? Hur har barnen varit delaktiga i att ta fram dem?
  • Hur agerar jag när barnen uttrycker en åsikt? Ger jag ett snabbt svar eller avfärdar jag det barnet säger eller tar jag mig tid att lyssna och uttrycka nyfikenhet kring barnets tankar? Var varandras kritiska vänner och observera hur det är under olika aktiviteter.
Läs fler

Veronica Nytomt

Veronica Nytomt

Leg. förskollärare. Arbetar vid Hultsbergs förskola i Karlstads kommun, leder lärgrupper och är engagerad i utvecklingsarbete. Bloggar och föreläser om hur vi kan främja psykisk hälsa i förskola och skola i bloggen nyfiketlyssna.verobalans.se. Föreläser även om hur vi kan levandegöra barnkonventionen och barns rättigheter i förskolan. Läs mer om Veronica Nytomst föreläsningar för Gothia Fortbildning här.
 

DISKUSSIONSVERKTYG: Barnkonventionen

TEMA: Barnkonventionen

Reflektera

Praktisk pedagogik
lock

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant