01
02
03
04

Bygg en hållbar vardag

Sjuktalen är höga bland oss som arbetar i förskolan. Vårt undervisningsuppdrag är tydligt – men sker det på bekostnad av vår hälsa? Hur ska vi skapa gynnsamma miljöer, både för barn och vuxna?

I den reviderade läroplanen blev förskolans undervisningsuppdrag tydligare. Vi vet vad vi ska göra, men huret är fritt för oss att själva utforma. Det innebär en otrolig möjlighet, men också ett stort ansvar. Många gånger kan det vara svårt att få delarna att hänga ihop, hinna med allt och hålla en hög kvalitet, utan att det tär på oss vuxna. På vår avdelning har vi diskuterat detta mycket och försökt bygga en organisation som håller för alla, både barn och vuxna. Grunden är att vi ser undervisning som ett förhållningssätt, en medvetenhet som vi alltid har med oss i mötet med barnen, att det inte ska vara något extra som tär på oss utan grunden i allt vi gör. 

För att vi ska få det att funka i praktiken behöver vi bygga vår organisation på hållbarhet. Vi behöver utgå från faktiska förutsättningar när vi organiserar för undervisningen. Vi behöver ”gräva där vi står” och utgå ifrån hur det är hos oss – det är oerhört tärande att gå och önska att saker såg annorlunda ut. 

Vi har de förutsättningar vi har, men genom att tänka igenom och göra små förändringar kan vi göra stor skillnad på sikt. Samtidigt betyder det att vi behöver bli bättre på att se det vi gör som fungerar. Alla små möten vi har med barnen kan bli undervisning och vi är noga med att ta tillvara dem. Att se storheten i det lilla. Om vi organiserar så att någon vuxen alltid är med några barn kan vi se till att dessa barn får något under den här stunden. Vi kan inte ge alla allt hela tiden men alla kan få ibland – och det är där vi lägger fokus. 

För oss är grunden att vi alltid har en plan. Vi har på förhand bestämt hur vi ska göra, vem som gör vad och när vi gör vad. Vi är noga med att hålla oss till planen. Vi har i planen utgått från faktiska förutsättningar, det ska gå att genomföra utan att tumma för mycket på oss själva. Det är som när vi lagar mat, det är dumt att planera att vi ska bjuda på potatis när vi bara har pasta – det är dömt att misslyckas. Vi kan inte trolla med knäna. 

I vår plan utgår vi alltid från att vi är så få personer som möjligt på samma ställe – vi vill att barnen ska vara i mindre grupper så stor del av tiden som möjligt, då får vi fler möjligheter för undervisning, dialog och att jobba med kommunikation med barnen. Det ökar barnens möjlighet till inflytande och vi kan se varje barn. Vi vill skapa en tydlighet för vuxna och barn där vi vet vad vi ska göra, då blir det också samma oavsett vilken vuxen som är där – utbildningen står och faller inte med mig. 

En annan viktig del är att vi tar ansvar för vår utbildning, både när det går bra och när det inte gör det. Tar vi ansvar har vi en chans att påverka och förändra. Tar jag mitt ansvar kan jag också kräva av andra att de ska ta sitt. Med ansvar menar vi att vi försöker hitta lösningar och strategier för situationer som inte fungerar. Hos oss upplevde vi ofta kaos i hallen. Barnen sprang runt, de ramlade, blev ledsna och fick vänta länge på hjälp. Vi vill alltid erbjuda miljöer som skapar lugn, självständighet och tydlighet för barnen och började istället med att vara max fem barn i taget i hallen. Det blev en helt ny situation för de barn som befann sig där och en helt annan situation för de barn som var kvar inne på avdelningen. De kunde måla, läsa, leka och de barn som var i hallen kunde få lugn och ro för att själva, med stöd, klä på sig sina kläder, samtala och kommunicera med varandra och den vuxne.

Vi måste också sätta gränser för oss själva. Vi går på rast. Vi går hem när vi slutar. Det är våra rättigheter enligt lag och förutsättningar för att vi ska må bra. Vi behöver säga ifrån på konstruktiva sätt när det inte går ihop och att vi ber om hjälp när vi behöver – Nej, detta är inte okej för oss. 

I förskolan vet vi vad vi ska göra, och vi kan själva styra vårt hur. Vi jobbar tillsammans, det är en styrka att vi jobbar i arbetslag – vi har varandra. Vi kan hjälpas åt att skapa en organisation som bygger på hållbarhet, möjligheter och lugn, både för barn och vuxna!

promenad

 

Reflektera!
 • I vilka situationer blir jag stressad? Vad gör jag då? Vilken hjälp eller vilka verktyg behöver jag?
 • Vilka saker är prioriterade i vår utbildning och vad kan vi skala av?
 • Hur hjälps vi åt?
 • Vart kan vi vända oss om det blir för mycket?
Övningar
 • Öva på att vara i nuet. Dela upp er och bestäm vem som är var. Var sedan där ni bestämt. Var 100 procent närvarande med barnen. 
 • Gör en plan som ni följer i minst två veckor. Lita på att alla vuxna gör det de ska. Utvärdera på er gemensamma reflektionstid.  
 • Välj ut en situation som gör dig stressad. Bolla med dina kollegor. Hur kan jag göra annorlunda? Vad behöver jag?
 • Har du någon kollega som alltid verkar lugn? Aldrig verkar stressad? Fråga hur hen gör. Iaktta, härma! Det finns massor av kloka personer att ta efter.

leksaker

 

Helhetssyn

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.

lpfo

 

Tips!
 • Gör en plan och håll er till den.
 • Fråga er varför ni gör olika saker.
 • Tänk på att prioritera att ta rast – följ arbetstidslagen.
 • Lös vikariesituationen, ha en plan a och en plan b vid frånvaro.
 • Prata om saker som hänt, ta inte med dig grubblandet hem. 
 • Försök att alltid vara så få barn och vuxna på samma ställe.
 • Applicera förhållningssätt och situationer som fungerar i fler sammanhang.
 • Ta tillvara små stunder som dyker upp under dagen och var lugn i att de duger. Reflektera vid dagens slut med en positiv ingång – vilka undervisningsstunder skapade jag idag?
Läs fler

Josefin Malm

Josefin Malm

Leg. förskollärare och pedagogista. Arbetar i en förskola i Göteborg. Producerar sedan 2016 Förskolepodden – Vi pratar förskola vars syfte är kompetensutveckling kring förskolans uppdrag. Författare till Uppdrag undervisning.

Sofie Källhage

Sofie Källhage

Leg. förskollärare och pedagogista. Arbetar i en förskola i Göteborg. Producerar sedan 2016 Förskolepodden – Vi pratar förskola vars syfte är kompetensutveckling kring förskolans uppdrag. Författare till Uppdrag undervisning. Struktur och arbetsglädje i förskolan (Gothia Fortbildning, 2018) och Introduktion i förskolan – trygg start för likvärdig utbildning (Gothia Fortbildning, 2020).

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant