”Jag uppmuntrar mina medarbetare att lyfta sin egen kompetens.”

Begreppen kompetens och kunskap behöver diskuteras för att skapa samsyn och medarbetarnas kompetenser behöver identifieras. För Karina Backéus är vardagsdialogen och relationsskapandet med pedagogerna ett sätt att ta del av den kompetens som inte finns på papper.

Kompetens och kunskap i förskolan – vad väcker begreppen för tankar hos dig?

Vi pratar hela tiden om kompetens och kunskap – vad står orden för? Begreppen behöver belysas för att vi ska kunna skapa en samsyn och gemensam grund. Vi arbetar med att identifiera våra olika kompetenser. Hur kan vi använda oss av varandras kompetens och kunskap i arbetet? Jag uppmuntrar mina medarbetare att lyfta sin egen kompetens. Vi är ofta dåliga på det.

Personalen behöver känna att de besitter kompetens och kunskap. Alla är bra på något, oavsett om man är förskollärare, barnskötare eller saknar pedagogisk utbildning. Olikhet är en tillgång och alla ska få kredd för det som de kan. Ser vi alla som kompetenta, kommer de att vilja utvecklas och lära sig, det blir som en god spiral. 
Att titta på kunskaperna och kompetenserna i barngruppen är också viktigt. Arbetet ska gå som en röd tråd genom verksamheten, från pedagogerna ända ner till de yngsta barnen och jag som chef behöver också leva som jag lär. 

Hur tänker du kring kompetensutveckling? 

Behovet av kompetensutveckling beror på vad pedagogerna har med sig och vad de själva identifierar att de vill utveckla. För mig är det viktigt att ha en relation till pedagogerna för att de ska känna tillit till mig. Det skapar jag genom medarbetarsamtal och i vardagsdialog. Då kan jag ta del av den kompetens de inte har på papper och bejaka deras intressen. 
En tydlig organisation är viktigt här. Jag vill vara transparent i allt jag gör och öppen med vilka förväntningar jag har för att pedagogerna ska känna att de kan vara med och påverka. För att bli en kompetent person krävs delaktighet.

Hur ser du till att verksamheten vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? 

Vi håller oss hela tiden au jour med forskningen. Vi går på föreläsningar, läser litteratur och artiklar. Det är också en stående punkt på våra APT, vi pratar alltid om aktuella ämnen. Jag uppmuntrar hela tiden pedagogerna att vara delaktiga på APT och att de ska dela med sig av till exempel ny forskning. 

Alla har pedagoger har gemensam reflektionstid där de diskuterar. Vad gjorde vi? Hur tog barnen till sig aktiviteten? Hur går vi vidare? Hur utvärderar vi? De diskuterar utifrån sina erfarenheter, läroplanens mål och kommunala riktlinjer. Vid dessa tillfällen ser jag deras kompetens och kunskap, hur de kan knyta aktiviteterna till egen erfarenhet och läroplansmålen. 

Hur håller du dig uppdaterad med aktuell forskning?

Jag är mycket ute på nätet och letar, jag stämmer av med kollegor eller läser i tidningar och böcker. Som chef behöver jag visa att det är viktigt att vi tar del av ny forskning. Det uppmuntrar pedagogerna att göra det. Jag kan lägga en blänkare i personalrummet eller skicka en länk i ett medarbetarbrev. Jag behöver också ge dem tid och förutsättningar att hålla sig uppdaterade. Har de inte det kan jag inte kräva att de håller sig uppdaterade. 

Hur implementerar ni läroplanen i verksamheten? 

Vi diskuterar läroplanen på APT och i ledningsgruppen där förskollärare från de olika förskolorna i enheten ingår. Vi har också träffar på enhetsnivå för att diskutera läroplanen. Det ska finnas en likvärdighet i alla enheter, det ska inte vara ett lotteri vilken förskola man hamnar på. Vi utgår från samma läroplan och det ska synas i verksamheterna.
Pedagogerna brinner för sitt jobb och som chef behöver jag vara påläst så att jag vet vad de pratar om. 

Karina Backéus

Ålder: 50 år.
Bor: Värmdö.
Familj: Generationsboende med syster, systerdotter med familj och fyra bullmastiffer.
Gör: Rektor för åtta förskolor i Fagersjö/Farsta. Jag älskar verkligen mitt arbete. Finns inget bättre!
Fritidsintressen: Hunduppfödning och andra hundaktiviteter.
Läser: Förutom facklitteratur som har med yrket och hundintresset att göra brukar det bli några bra deckare på semestern.
Lyssnar på: Gillar Mando Diao väldigt mycket.
Motto: Allt går att lösa – frågan är bara hur jag gör det på bästa sätt.
Förebild: Fredrika Bremer och Nelson Mandela för deras människosyn och livsverk.

  Tips!
  • Diskutera och identifiera vad kunskap och kompetens står för hos er.
  • Inventera vilka kunskaper och kompetenser som finns i förskolan.
  • Tänka på att alla kan något och är lika mycket värda, oavsett vilken kunskap och kompetens de besitter.

 
 

Läs fler

Pernilla Rönnlid

Pernilla Rönnlid

Redaktör på Förskoletidningen.

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant