Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Oroliga tider

När jag skrev årets första ledare avslutade jag med att välkomna er alla till ett nytt år med nya möjligheter. Vem kunde då ana att vi skulle hamna i denna mycket speciella tid. För de flesta av oss är den pandemi som råder en av de mest omfattande kriser vi har upplevt.

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

#3
Årgång 45 - 2020
TEMA:
Årgång 45 - 2020
TEMA:
Gården

Oroliga tider

När jag skrev årets första ledare avslutade jag med att välkomna er alla till ett nytt år med nya möjligheter. Vem kunde då ana att vi skulle hamna i denna mycket speciella tid. För de flesta av oss är den pandemi som råder en av de mest omfattande kriser vi har upplevt.

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

Porträttet

Mitt i naturen

Mindre stress och konflikter – och större chans att fler lever mer hållbart. Vinsterna med att skapa en relation till naturen är oändliga, enligt naturnörden Martin Emtenäs som vill låsa upp barns nyfikenhet – med hjälp av fåglar.

Nr 3: 2020
Aktuellt

Pippi fyller 75 år!

I år är det 75 år sedan den första boken om Pippi Långstrump – Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump – kom ut. Böckerna finns idag översatta till över 70 olika språk.
TEMA:
Gården
TEMA: Gården

Barnens bästa plats?

Barn tillbringar en stor del av sin tid i en miljö där omsorg, lek, lärande och utveckling ses som en helhet. I förskolans dagliga arbete har utemiljön länge varit en betydelsefull del och är det fortfarande. Den tid som barnen tillbringar utomhus sker dock alltmer på den egna gården och i mindre grad i olika naturmiljöer som parker och skogar.

Reportage

Ny gård gav uteglädje

Från torftig till lustfylld. Genom att delta i ett forskningsprojekt för att förbättra förskolors utomhusmiljöer fick pedagogerna i Ängaryds förskola i Tranås ny lust och inspiration till sin gård.

– Gården är barnens utevardagsrum. Här ska det uppmuntras till lek och lärande för ökad hälsa och hållbarhet, säger förskollärare Annica Karlsson.

Nr 3: 2020
TEMA: Gården

Upp med pulsen!

Daglig fysisk aktivitet kan vara avgörande för barns hälsa och välbefinnande. Under tidig barndom är den grundläggande motoriska utvecklingen som mest intensiv, såväl vävnader som förmågor, attityder och vanor som ska följa med resten av livet utvecklas.

Reportage

EU-projekt bland stubbar och sandkakor

Att se gården som en viktig pedagogisk arena, mer än som en rastplats för barn med myror i brallan, det är syftet med det EU-projekt som Motala kommun är initiativtagare till.

– Utemiljön är tänkt att fungera som en extra pedagog som bjuder in till aktivitet, säger rektor Heléne Eriksson.

Nr 3: 2020
TEMA: Gården

Rörelseglädje!

Gården är en viktig arena för rörelse, fysisk aktivitet, utforskande och lek. De fysiska aktiviteter vi erbjuder och skapar förutsättningar för på gården kan ha många goda effekter på barns välbefinnande och hälsa – minskad stress, förbättrad motorik, ökad kondition och muskelstyrka. 

Nr 3 2020
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Gården

Plats för vila och återhämtning

Gården är en plats för lek och rörelse, men utan den nödvändiga vilan får barn inte tillräckligt med energi och motivation för lärande. Hur kan barnen få vila och återhämtning även ute?

TEMA: Gården

Reflektera

Nr 3 2020
Praktisk pedagogik
lock
Barnens perspektiv

”Vi har planterat tomater som vi kunde äta”

En rishög blir ett skepp och den första tussilagon en guldskatt. När barnen i förskolan Pärlan i Skene leker på sitt favoritställe kan allt hända. Men får de drömma fritt skulle de helst av allt ha en egen glasskiosk på förskolegården.

Nr 3: 2020
Se allaSe färre
Reportage

Plats för nyfikenhet och lärande

Digital kompetens är en demokratifråga, inte minst i ett utsatt område. Därför skapades DigitalStudion där barn och pedagoger tillsammans kan utforska digitala verktyg. Men egentligen är det bara tekniken som är ny, förhållningssätt och lärarrollen är desamma.

Nr 3: 2020
NÄSTA NUMMER

Förskoletidningen nr 4/2020 ute 26/8!

Nummer 4 handlar om språk med fokus på språklig sårbarhet och språkstörning.

Nr 4 2020

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant