Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Orka vara en hjälte

En förskola av hög kvalitet kan gynna möjligheterna att lyckas i skolan och även motverka framtida utanförskap visar internationell forskning. Den viktigaste faktorn är välutbildad personal med god kompetens. 

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

#6
Årgång 44 - 2019
TEMA:
Årgång 44 - 2019
TEMA:
Förebygg psykisk ohälsa

Orka vara en hjälte

En förskola av hög kvalitet kan gynna möjligheterna att lyckas i skolan och även motverka framtida utanförskap visar internationell forskning. Den viktigaste faktorn är välutbildad personal med god kompetens. 

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

Porträttet

Vågar vara lagom olydig

Efter 46 yrkesverksamma år tycker 65-åriga Lieselotte Gronemann fortfarande att det är kul att gå till jobbet. Istället för att pensionera sig har hon valt att stanna kvar inom förskolan och arbetar idag som verksamhetsutvecklare i Älvkvarnsskolan i Sundbyberg. 

Nr 6: 2019
TEMA:
Förebygg psykisk ohälsa
TEMA: Förebygg psykisk ohälsa

Bärande relationer

Vi kan inte alltid vara känslomässigt på topp, men en likvärdig förskola kan bidra till att utjämna sociala olikheter när det gäller sårbarhet för psykisk ohälsa. Nära relationer till viktiga vuxna som mår bra själva, är aktiva, lyhörda och medvetna i närvaron med barnen, gör detta möjligt.

TEMA: Förebygg psykisk ohälsa

Ta signalerna på allvar

Stress är din kropps sunda och normala sätt att hantera utmaningar och belastning – kroppen gör vad den ska och hjälper dig genom situationen. Det är när stressen – eller egentligen överbelastningen – blir långvarig som det börjar slita på hälsan.

TEMA: Förebygg psykisk ohälsa

Webb-extra! Läs ur "Man dör inte av stress - man slutar bara att leva" och vinn boken!

Sjukdomstalen för stressrelaterade sjukdomar är de som ökat mest under de senaste åren. I boken Man dör inte av stress - man slutar bara att leva varvas Selene Cortes personliga sjukdomsberättelse med senior professor Marie Åsbergs kliniska perspektiv. De sätter också in utmattningssyndrom i en bredare samhällskontext. Selene Cortes är föreläsare och strategisk verksamhetsutvecklare på MIND och Marie Åsberg är senior professor på Danderyds sjukhus. Marie Åsberg har forskat om utmattningssyndrom sedan slutet av 1990-talet. 

Reportage

Med yoga och hinderbana på schemat

I Möllebackens förskola i Karlshamn är rörelseglädje en självklar del av pedagogiken. Yoga och jympa är inte bara roligt. Det gör även barnen lugnare och mer koncentrerade. 

Nr 6: 2019
TEMA: Förebygg psykisk ohälsa

Barnets behov i fokus

Fysiskt våld, sexuella övergrepp, psykisk misshandel – barn kan vara utsatta på en mängd olika sätt. Men den största gruppen är de barn som utsätts för försummelse. Vi behöver alltid ha fokus på barnets behov och inte kompensera för föräldrarnas bristande förmågor.

TEMA: Förebygg psykisk ohälsa

Skapa trygga relationer

För att barn ska ha möjlighet till lärande är relationen mellan barn och vuxen avgörande. Relationen är asymmetrisk och det är vuxnas ansvar att skapa relationer till barnen som möjliggör lärande.

Nr 6 2019
Praktisk pedagogik
lock
Reportage

Med Hjärtrud i centrum

Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att förmedla och förankra det värdegrundsarbete som står inskrivet i skollagen och läroplanen. I Bråta förskola i Trosa konkretiseras arbetet med hjälp av ett eget utformat Hjärteprogram – med figuren Hjärtrud i huvudrollen.

Nr 6: 2019
TEMA: Förebygg psykisk ohälsa

God omsorg – avgörande för välbefinnande

Att uppnå och behålla dagligt välbefinnande blir en allt större utmaning i många förskolor. Flera faktorer påverkar det psykiska välmåendet hos både barn och 
personal. Vad kan vi göra åt den växande obalansen? Som vanligt när det gäller att planera, organisera och utföra verksamhet i förskolan tar vi ansats i läroplanen.

TEMA: Förebygg psykisk ohälsa

Reflektera

Nr 6 2019
Praktisk pedagogik
lock
Se allaSe färre
Reportage

Södertäljes egna piloter

Att motverka kränkningar och diskriminering är en självklar del av förskolans uppdrag och står inskrivet i skollagen. Men hur främjas arbetet rent konkret? 
I Södertälje blev svaret projektet Normpiloterna – vars uppgift är att stödja kommunens förskolor i det dagliga arbetet.

Nr 6: 2019
NÄSTA NUMMER

Förskoletidningen nr 1/2020 ute 29/1!

Temat på nummer 1 är Barnkonventionen och vi följer bland annat med Ekorrens och Malmbryggshagens förskolor på deras utflykt med förskolebussen. Förskolebussen ska skapa mötesplatser mellan barn från olika delar av staden och bryta den ökade segregeringen i kommunen. 

Nr 5 2019

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant