Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Nytt år och ny form!

 Förskoletidningen har fått ett lyft utseendemässigt men är självklart
även fortsatt den fördjupande och inspirerande tidning den alltid varit. Vi fortsätter våra samarbeten med kunniga och professionella skribenter och som alltid gör vi inspirerande reportage från förskolor.

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

#1
Årgång 44 - 2019
TEMA:
Årgång 44 - 2019
TEMA:
Kunskap och kompetens

Nytt år och ny form!

 Förskoletidningen har fått ett lyft utseendemässigt men är självklart
även fortsatt den fördjupande och inspirerande tidning den alltid varit. Vi fortsätter våra samarbeten med kunniga och professionella skribenter och som alltid gör vi inspirerande reportage från förskolor.

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

TEMA:
Kunskap och kompetens
TEMA: Kunskap och kompetens

Utbildning med grund i vetenskapen

I en förskola grundad på forskning, med pedagoger som har ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, kan vi uppmärksamma de tillfällen som skapar bäst förutsättningar för barns lärande och progression. Ingrid Pramling Samuelsson tittar närmare på begreppen undervisning och hållbar utveckling i den reviderade läroplanen.

TEMA: Kunskap och kompetens

Progression – förändring i lärandet

För att kunna se barns progression behöver vi skapa förutsättningar och organisera för den och ge barnen tillgång till material med utrymme  för ett lärande med både bredd och djup. 
Vi behöver också dokumentera för att ge barnen möjlighet till reflektion över sina upplevelser. Men först måste vi börja prata om lärande och vad det innebär. 

Reportage

Bambi – samsyn och gemenskap

Avdelningen Bambi i Svalans förskola i Grums kan känna sig nöjda. När Skolinspektionen granskade deras pedagogiska arbete 2016 slog de fast att förskolan inte hade några utvecklingsområden. Det vill säga att de helt levde upp till alla krav som ställdes.  

– Men det innebär ju inte att vi slår oss till ro. En verksamhet som inte utvecklas stagnerar, säger förskolläraren Katarina Hedberg Johansson.

Nr 1: 2019
Reportage

Hållbart lärande tar tid

Fördjupning och reflektion av den egna yrkesrollen kräver tid och långsiktighet, menar Martina Norling, universitetslektor i pedagogik vid Mälardalens högskola. Under två år har hon lett ett utvecklingsprojekt för förskollärare med fokus på att främja förskolans sociala språkmiljö.

Nr 1: 2019
Barnperspektivet

”Det är roligt att lära ut till någon annan”

Hur gör man om man vill göra något som man inte kan? Och hur känns det att kunna något och vara bra på det? Sådana frågor fick barnen på förskolan Do Re Mi i Göteborg fundera över, samtidigt som de lärde sig att göra en snögubbeklocka.
 

Nr 1: 2019
Rektorn

”Jag uppmuntrar mina medarbetare att lyfta sin egen kompetens.”

Begreppen kompetens och kunskap behöver diskuteras för att skapa samsyn och medarbetarnas kompetenser behöver identifieras. För Karina Backéus är vardagsdialogen och relationsskapandet med pedagogerna ett sätt att ta del av den kompetens som inte finns på papper.

Nr 1: 2019
TEMA: Kunskap och kompetens

Reflektera

I rektorns och förskollärarens ansvar ingår att driva det pedagogiska utvecklingsarbetet och att arbeta för en pedagogisk samsyn i arbetslaget. Vi har formulerat frågor för reflektion och fördjupning  till Förskoletidningens artiklar. 

Se allaSe färre
Reportage

Hopp och skutt på schemat

Dalskidan är en aktiv förskola med skidprofil. Tack vare satsningen NorlandiaSkuttet har de dagliga aktiviteterna blivit mer planerade och medvetna. 
– Vi rör redan på oss mycket, men nu har vi tänkt till mer kring varför vi gör det, säger förskolechefen Mia Liljenborg. 

Nr 1: 2019
NÄSTA NUMMER

Förskoletidningen nr 2/2019 ute 27 mars

Temat på nummer 2 är Kulturmöten. Bland skribenterna finns Susanna Anderstaf, Mie Josefsson och Leif Strandberg och vi har också besökt förskolan Äventyret som arbetat med kulturmöten. 

 

Nr 2 2019

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant