Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Ensam är inte stark

Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Vi behöver se och förstå barns behov och intressen för att skapa en likvärdig utbildning.

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

#5
Årgång 45 - 2020
TEMA:
Årgång 45 - 2020
TEMA:
Uppdrag likvärdighet

Ensam är inte stark

Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Vi behöver se och förstå barns behov och intressen för att skapa en likvärdig utbildning.

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

Hängiven hållbarheten

Vill man sammanfatta professor Eva Ärlemalm-Hagsér i ett par ord är det nog hängivenhet och hållbarhet man ska välja. Allt med förskolan i fokus.

Nr 5: 2020
TEMA:
Uppdrag likvärdighet
TEMA: Uppdrag likvärdighet

Högläsning för demokrati

För att kunna verka i en demokrati behöver varje barn, redan från första dagen i förskolan, ges möjlighet att utveckla inflytande och demokratiskt tänkande. Högläsning är ett av verktygen.

Reportage

Med mod att granska

Hur talar vi till barnen? Får alla likvärdig uppmärksamhet? Bemöter vi vårdnadshavare på samma sätt? Det var frågor som medarbetarna i Gubbabackens förskola ställde sig när de tog på sig forskarglasögonen och granskade sin egen verksamhet.

Nr 5: 2020
TEMA: Uppdrag likvärdighet

Juridiken som grund

Alla som arbetar i förskolan behöver bidra till att skapa en likvärdig verksamhet för alla barn i Sverige oavsett var de bor eller vilka förhållanden de lever i. Det är vårt uppdrag enligt våra lagar och förordningar.

Reportage

Västerås vågade satsa brett

Skolinspektionens tillsyn av förskoleverksamheten 2014 visade på brister, påfrestningar och ojämn kvalitet. Idag, sex år senare, har Västerås en organisation som präglas av samar-
bete, lärande och likvärdighet. Hur har förändringen gått till?

Nr 5: 2020
TEMA: Uppdrag likvärdighet

Hållbart efter krisen

Efter en svår period blir våra värderingar, principer och människosyn tydligare för oss. Att reflektera över hur vi går i värderad riktning skapar gemenskap, tillit och meningsfullhet vilket kan främja psykologisk trygghet. Likaså blir kunskap om hur man bygger upp sin resiliens mer relevant än någonsin. Hur leder jag som rektor så att tillvaron blir hållbar för medarbetarna?

TEMA: Uppdrag likvärdighet

”Digitalitet kan skapa likvärdighet”

För Sara Jiveskog, rektor vid Pysslingen Förskolor handlar likvärdighet om alla barns rätt att få ut det mesta och göra det bästa av sina liv. Som chef i detta arbete behöver hon stötta pedagogerna att få syn på sina egna värderingar.

– Vi behöver prata mycket, vända på perspektiv och reflektera.

TEMA: Uppdrag likvärdighet

Reflektera

Nr 5 2020
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Uppdrag likvärdighet

Se varje barn

Vi ska varje dag erbjuda varje barn meningsfull undervisning i riktning mot läroplanens mål. Var och en ska få just det hen behöver och har rätt till. Vi ska se och möta alla utifrån sina förutsättningar. Hur lyckas vi med det? 

Nr 5 2020
Praktisk pedagogik
lock
Barnens perspektiv

”Om det inte är rättvist blir man ledsen”

Rättvisa och likvärdighet är kluriga ord och begrepp. Men att man blir ledsen om det inte är rättvist är barnen i förskolan Kvarnen i Uppsala unisont eniga om.

Nr 5: 2020
Se allaSe färre
Reportage

Buster skapar glädje i lärandet

Med hjälp av labradoodlen Buster får barnen i Hackspetten i Hackefors möjlighet att lära sig att räkna såväl som att förstå känslor. 

– Inte minst skapar Buster trygghet, motivation och mening i barnens vardag, säger Peter Ericsson, vd och husse.

Nr 5: 2020
NÄSTA NUMMER

Förskoletidningen nr 6/2020 ute 25/11!

Nummer 5 handlar om hur vi kan arbeta med klimatfrågan i förskolan. I Eskilstuna ska förskolorna bli mer klimatsmarta och i ett pilotprojekt används begagnat material från återbruksgallerian Retuna i verksamheterna. Vi besöker Salvägens förskola som sedan i våras arbetar med pedagogiskt återbruk .

Nr 4 2020

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant