Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Uppmuntra till skrivande!

Jag har alltid älskat att skriva. Inte på så sätt att jag velat bli författare, men själva skrivandet, att med pennan försöka skriva vackert, att se orden växa fram och kunna förmedla till andra.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

#3
Årgång 46 - 2021
TEMA:
Årgång 46 - 2021
TEMA:
Locka till skrivande

Uppmuntra till skrivande!

Jag har alltid älskat att skriva. Inte på så sätt att jag velat bli författare, men själva skrivandet, att med pennan försöka skriva vackert, att se orden växa fram och kunna förmedla till andra.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

Porträttet

Med svenskan som mål

Erika Ekman är SFI-läraren som ska arbeta språkutvecklande med förskolepersonalen i Malmö. Syftet är att stärka svenska språket hos pedagoger med svenska som andraspråk.

– Våga börja prata om det, sätt ord på vad som är svårt och fråga dig vad du kan göra för att stötta en kollega.

Nr 3: 2021
TEMA:
Locka till skrivande
Här finner du artiklar och verktyg som ni kan diskutera i ert arbetslag om detta nummers tema.
TEMA: Locka till skrivande

Samtalen gör skrivandet synligt

För barn är det naturligt att talspråk och skriftspråk hänger ihop. I öppna, insiktsfulla samtal om språk och text utvecklas den språkliga medvetenheten och lusten för skrivande väcks, skriver Elisabeth Mellgren.

Nr 3 2021

Det börjar med vardags­orden

I förskolan Fölungen börjar barnen bekanta sig med skrivandet redan som ettåringar.
– Meningsfullhet, lust och intresse måste vara det som styr, säger förskolläraren Eva-Lotta Hallindemo.

Nr 3: 2021
TEMA: Locka till skrivande

”Vi gör barnen till demokratiska medborgare”

Läslyftet var starten – sedan tog specialpedagog Kristina Lundmark språkarbetet vidare på Norrgården. Nu jobbar hon som handledare med de yngsta barnens litteracitet.
– De ska tidigt förstå varför man skriver, säger hon.

Nr 3 2021

Tanken är att väcka en lust

I Norrgårdens förskola utanför Skellefteå arbetar man aktivt med skrivande för alla barn – även de yngsta. De ska bli översköljda med ord och skrivande.

Nr 3: 2021
TEMA: Locka till skrivande

”Att skriva är inte ett dugg svårt”

En del tycker bara att det är lätt. Andra tycker att det kan vara svårt ibland. Men att det är viktigt och kul att kunna skriva är alla femåringar i Norrgårdens förskola överens om.

Nr 3 2021
TEMA: Locka till skrivande

Reflektera

Nr 3 2021
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Locka till skrivande

Så gör vi

Nr 3 2021
Praktisk pedagogik
lock
Ledarskap

Tätt samarbete fick ordning på undervisningen

Ett gemensamt temaarbete ledde till att barnen i Årekärrsvägens förskola fick möta bokstäver i mer meningsfulla sammanhang. Rektor Kerstin Kvinné beskriver sin roll i arbetet.

Nr 3 2021
Praktisk pedagogik
lock
Se allaSe färre
Reportage

Miró är förebilden

Monet, Miró och Pablo Picasso – i förskolan Äventyret möter barnen kända konstnärer varje vecka. Tillsammans med konstnären Elisabeth Ottinger utforskar de måleriets många uttrycksformer.

Nr 3: 2021
NÄSTA NUMMER

Förskoletidningen nr 4/2021 ute 18/8!

Nästa nummer av Förskoletidningen kommer den 18 augusti och har tema Demokrati.

Nr 4 2021

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant