Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Ge barnkonventionen tid

Barn har egna och unika rättigheter och det är vår uppgift att göra barnkonventionen verklig för varje barn. Därför har vi valt den som tema.

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

#1
TEMA:
Barnkonventionen

Ge barnkonventionen tid

Barn har egna och unika rättigheter och det är vår uppgift att göra barnkonventionen verklig för varje barn. Därför har vi valt den som tema.

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

Porträttet

Åldern – en ickefråga

25 år ung och redan biträdande rektor för sex förskolor. Carolin Lindström i Tierp trivs i sin roll och ser inte åldern som ett hinder. Kompetens, egenskaper och vilja har större betydelse.

TEMA:
Barnkonventionen
TEMA: Barnkonventionen

Färdigheter för livet

Socialt och emotionellt lärande är en viktig del i förskolans pedagogik. Pedagogerna är förebilder och lär barnen viktiga färdigheter som behövs för ett gott liv som trygga och empatiska individer. Allt med barnkonventionen som grund.

Reportage

Given plats i vardagen

För barnen i Skälby förskola är barnkonventionen redan ett känt begrepp. Under hösten har de arbetat med flera av konventionens artiklar och arbetet genomsyrar alla förskolans projekt.

Reportage

Två världar möts

Hur kan man skapa mötesplatser för barn från olika delar av staden och bryta segregering? I Nyköping används en förskolebuss. Arbetet med barnkonventionen löper som en röd tråd genom hela verksamheten.

TEMA: Barnkonventionen

Perspektiv på barnets bästa

I alla beslut som rör barn ska barnets bästa beaktas. Det är en av huvudprinciperna i barnkonventionen. Men vad är barnets bästa och hur tar vi reda på det? Det finns flera olika perspektiv att förhålla sig till för att svara på det – vad som är barnets bästa beror på situation och vems perspektiv man tar. Vi benar ut begreppen och visar hur de kan samspela.

Reportage

30-åring firas med buller & bång

Jättesåpbubblor, ett önsketräd och magiska maränger. I förskolan Upplevelsen i Uppsala firas barnkonventionens dag ordentligt och barnen har stått för idéerna.

– Det är viktigt att uppmärksamma barnen om sina rättigheter, säger förskolläraren Sofia Öhrner.

TEMA: Barnkonventionen

Upptäck och agera!

Barn har rätt till en uppväxt fri från våld. Ändå har nästan hälften av alla barn i Sverige upplevt våld vid något tillfälle och ungefär vart tionde barn har varit utsatt för allvarligt eller systematiskt våld under uppväxten. Att utsättas för våld kan leda till ett liv med ohälsa och sociala problem. Tidig upptäckt och åtgärd är avgörande för barnets fortsatta utveckling och hälsa.

TEMA: Barnkonventionen

Reflektera

Praktisk pedagogik
lock
Se allaSe färre
Reportage

Med gården som scen

En förskolegård, lite fantasi och kreativitet – och två dansare i röda tyllkjolar. Det är allt som krävs för att skapa ett dansäventyr där barnen får vara aktiva kulturskapare.

NÄSTA NUMMER

Förskoletidningen nr 2/2020 ute 25/3!

Temat på nummer 2 är Jämlik och jämställd förskola och vi besöker bland annat förskolan Haga Nygata för att se hur de gått vidare efter jämställdhetsdiplomeringen. 

Nr 5 2019

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant