Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Vi kan göra skillnad

Fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande. För att kunna delta i undervisningen och för att få förutsättningar att ta del av det lärande som erbjuds i förskolan och senare för att kunna nå skolans mål behöver barn en miljö där omgivningen anpassar kommunikationen efter behoven.

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

#4
Årgång 45 - 2020
TEMA:
Årgång 45 - 2020
TEMA:
Utveckla språket

Vi kan göra skillnad

Fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande. För att kunna delta i undervisningen och för att få förutsättningar att ta del av det lärande som erbjuds i förskolan och senare för att kunna nå skolans mål behöver barn en miljö där omgivningen anpassar kommunikationen efter behoven.

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

Porträttet

”Ta snacket tidigt”

Starka och medvetna tjejer fick Hampus Nessvold att vakna och lämna en stereotyp mansroll bakom sig. Genom att tidigt prata om normer kan barn bli accepterade för vilka de är, menar artisten bakom Ta det som en man.

Nr 4: 2020
TEMA:
Utveckla språket

Ge barnen orden

I begynnelsen var ordet. Mycket av människans utveckling kommer ur vår förmåga att kommunicera med varandra. Vi är beroende av språk. Det blir inte minst tydligt när det gäller barnen. Deras förmåga att både tänka och uttrycka sig är påverkat av tillgången till ord, men förutsättningarna r olika ut för olika barn och skillnaderna etableras i förskoleåldern.

Reportage

Lära svenska genom modersmålet

Kan man lära sig tala svenska genom att bli bättre på arabiska? Ja, menar rektor Kerstin Johansson som förespråkar transspråkande som språkutvecklande metod. 

– Det är vetenskapligt bevisat att man lättare lär sig ett nytt språk om man först är grundad i sitt modersmål.

Nr 4: 2020
TEMA: Utveckla språket

Språklig sårbarhet

Alla barn får inte samma rika och uttrycksfulla språk. Många behöver lägga mycket energi på att prata och lyssna, läsa och skriva och förstå kommunikation, medan andra gör det utan att anstränga sig eller tänka extra.

Reportage

Ett ständigt pågående samtal

Svenska, arabiska, kinesiska och persiska. Sång, musik och estetiskt skapande. Rösjöskolans förskola i Sollentuna tar man fasta på mångfalden i barns sätt att kommunicera. Här genomsyrar det språkutvecklande arbetet alla aktiviteter.

Nr 4: 2020
TEMA: Utveckla språket

Väck bokstavsglädjen!

Förskolan ska bygga på lust och glädje. På barnens intressen. Samtidigt har vi mål i läroplanen som vi ska arbeta med, delar som barnen har rätt till – oavsett intressen. Hur gör vi när dessa krockar och när intresset för att skriva är svagt?  

TEMA: Utveckla språket

Reflektera

Nr 4 2020
Praktisk pedagogik
lock
Se allaSe färre
Reportage

Med vikingabyn inpå knuten

I Hornbore förskola är historien ständigt närvarande. Vikingabyn inspirerar till lek och äventyr men också till hållbarhet och helhetstänk. Och vem vet – kanske står talgoxe på menyn?

Nr 4: 2020
NÄSTA NUMMER

Förskoletidningen nr 5/2020 ute 14/10!

Nummer 5 handlar om en likvärdig förskola – hur ger vi alla barn goda förutsättningar.

Nr 4 2020

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant