Nytt år och ny form!

Det är dags för ett nytt år och då har vi passat på att göra om tidningen. Vi på redaktionen kände att vi ville göra något extra för er läsare. Vi visste att vi redan hade en mycket bra tidning, men frågade både oss själva och flera av er läsare hur vi skulle kunna göra den ännu bättre. Förskoletidningen har fått ett lyft utseendemässigt men är självklart även fortsatt den fördjupande och inspirerande tidning den alltid varit. Vi fortsätter våra samarbeten med kunniga och professionella skribenter och som alltid gör vi inspirerande reportage från förskolor. Nytt i tidningens temadel är att vi möter en förskolechef som berättar om sitt arbete och under vinjetten Barnperspektivet låter vi barnen komma till tals. Vi har också ökat fokus på forskning. 

Störst omvandling står systertidningen Förskoletidningen i din vardag för. Den har förvandlats till Praktisk pedagogik och bytt både format och innehåll. Numera kan du ta del av ännu mer praktiskt innehåll att använda i din yrkesutövning. Tre avsnitt lyfter undervisning utifrån olika ämnen, med praktiska övningar, tips och liknande. Förskollärare svarar på frågor kring hur de arbetar med temat under vinjetten Så gör vi och i varje nummer skriver en förskolechef om ledarskap. Diskussionsfrågor till artiklarna i Förskoletidningens temadel hittar du  under vinjetten Reflektera. Du får också ännu fler lästips – både facklitteratur och böcker att läsa med barnen.

Vi hoppas att Praktisk pedagogik ska komplettera huvudtidningen och vara ett självklart och lättillgängligt redskap i kollegiala samtal, arbetsplats-, avdelnings-, nätverksmöten med mera. Vårt mål är att ge aktuell kunskap som du som läsare behöver just nu, men det är inte alltid man har fokus på precis det som temat lyfter. Då är det bra att Förskoletidningen.se finns. Där finns alla artiklar sedan nr 5 2014 tillgängliga för dig som prenumerant. Vi hoppas att du loggar in och använder dig av möjligheten läsa de artiklar som du har behov av just nu. 

En annan stor händelse i år är att Läroplan för förskolan har omarbetats och börjar gälla den 1 juli. För att vara väl förberedda inför det har vi valt att från och med detta nummer utgå från Lpfö 18. På så sätt får vi alla möjlighet att tolka och sätta oss in i vad skrivningarna innebär. Vi börjar året med att sätta fokus på två begrepp som används flitigt – kunskap och kompetens – och hur de kan kopplas till förskolans uppdrag att vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi är mycket glada över att kunna presentera nya  Förskoletidningen och Praktisk pedagogik. 

Trevlig läsning!

Läs fler

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant