01
02
03
04

Rörelseglädje!

Gården är en viktig arena för rörelse, fysisk aktivitet, utforskande och lek. De fysiska aktiviteter vi erbjuder och skapar förutsättningar för på gården kan ha många goda effekter på barns välbefinnande och hälsa – minskad stress, förbättrad motorik, ökad kondition och muskelstyrka. 

I dag tillbringar barn sin vardag mer stillasittande än tidigare. Detta måste vi arbeta emot. Rörelse är helt avgörande för att skelett och muskelfunktion ska stärkas. De flesta barn tillbringar en stor del av sin vardag i förskolan och det ligger därför ett stort ansvar på förskolan att ge barnen förutsättningar och inspiration till rörelseglädje. Vi har även ett kompensatoriskt uppdrag eftersom alla barn inte har samma förutsättningar och stöttning till fysisk aktivitet hemifrån. 

Forskning har visat att den vardagliga fysiska ansträngningen är minst lika viktig och kan ge lika stora hälsoeffekter som strukturerade rörelse- och motionspass. Vi behöver därför skapa en inspirerande miljö som lockar till fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten bör bli en naturlig del i undervisningen såväl som i barnens vardag. Det ger då barnen goda möjligheter att skapa en hållbar livsstil som förhoppningsvis varar livet ut. 
De bästa förutsättningarna för fysisk aktivitet kan vi ge i utevistelsen. Lek i naturliga miljöer ger barnen bästa möjliga motoriska träning. Det finns därför stora vinster med att ibland lämna gårdens eventuellt plana yta och bege sig till natur med mer kuperad terräng, om inte gården innehåller det. 

Barn rör sig automatiskt mer utomhus än inomhus vilket gynnar deras fysik och motoriska utveckling. Men vi kan även se andra vinster med utomhusvistelsen. Interaktionen mellan barnen stärks och med större ytor ökar även deras nyfikenhet och lust att utforska. Materialet som finns att tillgå utomhus, både på gården och i skogen, sänder inga tydliga signaler om vad det ska användas till. Det ger istället utrymme för barns kreativitet och fantasi. 

Dessutom minskar frisk luft risken för smittspridning och ljudvolymen blir inte lika hög utomhus. Fler sinnen och minnessystem aktiveras, vilket är positivt i inlärningsprocessen. Rörelse utomhus ger också barnen ökad koncentration. Stress kan minskas utomhus och då framför allt i miljöer med naturkontakt. Barn som varit fysiskt aktiva i frisk luft sover bättre och får en ökad känsla för väder och natur. 

Reflektera!
  • Hur uppmuntrar ni alla barn att vara fysiskt aktiva på gården? 
  • Vilka förutsättningar eller hinder finns för fysisk aktivitet på gården? 
  • På vilket sätt är ni goda förebilder för rörelseglädje på till exempel gården? 
  • Ger ni barn möjlighet att vara utomhus varje dag? 
  • I vilka sammanhang ser ni rörelseglädje bland barnen? 

hage

Tips!
  • Var inspiratör och förebild, det vill säga var fysiskt aktiv ute. 
  • Tänk på hur ni i arbetslaget organiserar er utomhus. 
  • Planera någon form av fysisk aktivitet vid varje utevistelse. 
  • Tänk möjligheter istället för hinder vad gäller gårdens utformning och aktiviteter. 

bollar

 

Övningar

1–2-åringarna

●  Trädstammen. Lägg en trädstam som delats på längden på plan yta med den rundade ytan uppåt. Stammen behöver vara ganska bred. Lägg den gärna på gräs så att underlaget är mjukt. Låt barnen krypa, balansera, hoppa ner från och hoppa över stammen.

●  Tabatapass. Sätt på medryckande musik och spela i intervaller. Gör pulshöjande rörelse i 20 sekunder, aktiv vila (gå lugnt på stället) i 10 sekunder, ny pulshöjande rörelse i 20 sekunder, aktiv vila i 10 sekunder. Gör så många nya rörelser som känns lagom för er grupp. Anpassa svårighetsgrad utifrån barngruppen. Förslag på rörelser: Upphopp, spring på stället, krysshopp eller dansa twist. 

3–5-åringarna 

●  Repstegen. Använd en repstege som ligger på marken eller rita rutor på marken. Låt barnen – ta sig genom stegen krypande med händerna i rutorna och fötterna utanför. 
– hoppa i eller utanför rutorna.
– hoppa jämfota från ruta till ruta. 
– springa genom alla rutor med höga knän. 

●  Bålrotation. Låt barnen ställa sig rad, på armlängds avstånd, med sidorna bredvid varandra. Bredvid barnet som står först finns lika många fyllda mjölktetror som antalet barn. Det första barnet tar en mjölktetra och skickar till kompisen bredvid. Här blir det en bålrotation som stärker bålmuskulaturen. Mjölktetran skickas sedan från kompis till kompis samtidigt som första barnet springer och rundar till exempel en kon och ställer sig sedan bredvid kompisen som står sist. Det gäller här att vara så snabb att man är på plats när mjölktetran anländer. 

Den här övningen kan lätt varieras, göras svårare och lättare och anpassas efter barngruppen man har. Bara fantasin sätter gränser.
 

Tradstammen
Trädstammen
Repstegen
Repstegen

 

Bålrotation
Bålrotation

 

 

Läroplanen

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. 

lpfo

 

Läs fler

Carina Andersson

Carina Andersson

Rektor i Bergakottens förskola i Västerås, med många års erfarenhet. I arbetet med de yngsta barnen i förskolan lägger hon mycket fokus på rörelseglädje, fysisk aktivitet och motoriska utmaningar. Kommer i höst ut med en bok om rörelseglädje i förskolan på Gothia Fortbildning.

Ulrika Fagerström

Ulrika Fagerström

Leg. förskollärare i Bergakottens förskola i Västerås, med många års erfarenhet. I arbetet med de yngsta barnen 
i förskolan lägger hon mycket fokus på rörelseglädje, fysisk aktivitet och motoriska utmaningar. Kommer i höst ut med en bok om rörelseglädje i förskolan på Gothia Fortbildning.

DISKUSSIONSVERKTYG: Gården

TEMA: Gården

Reflektera

Nr 3 2020
Praktisk pedagogik
lock

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant