01
02
03

Väck bokstavsglädjen!

Förskolan ska bygga på lust och glädje. På barnens intressen. Samtidigt har vi mål i läroplanen som vi ska arbeta med, delar som barnen har rätt till – oavsett intressen. Hur gör vi när dessa krockar och när intresset för att skriva är svagt?  

Ibland är det lätt att välja bort delar som barnen inte är intresserade av, att vi missar hen som inte är med i vissa aktiviteter, och därmed inte får delar av de mål vi ska arbeta med. Det är viktigt att vi synliggör barnens intressen och delaktighet i vårt systematiska kvalitetsarbete – att vi får fatt i både det som vi gör bra och det som vi faktiskt missar. 
Vi ska erbjuda alla delar och hitta nycklarna till varje barn. Det är ett arbete som börjar när barnet är litet och börjar i förskolan, inget vi kan spara eller fokusera på med bara de äldre barnen. 

Varje barn har rätt att bli en del av det språk som på många sätt är en förutsättning för inflytande och att kunna påverka i livet. Förskolan behöver få barnen att förstå och känna att det är roligt och meningsfullt att kunna läsa och skriva. Att det är en hel värld av spännande upplevelser som öppnar sig.
Som alltid börjar undervisningen i organisationen. Genom en medvetenhet hos oss vuxna kan vi aktivt placera ett skriftspråksintresserat barn tillsammans med hen som inte bryr sig alls. Vi skapar en miljö runt barnet som kan stimulera och väcka lust. Det är vårt ansvar att skapa situa- tioner och aktiviteter där barnen vill vara med, där de vill vara delaktiga. Vår miljö kan varieras i det oändliga, med hjälp av litteratur, bilder, texter och så vidare. 

I projekt kan vi locka till kommunikation med omvärlden. Kanske får vi ett brev från någon som vi behöver besvara, eller har vi fått en fråga som vi måste svara på? Vi kanske behöver skriva skyltar till odlingslådorna eller namn på barnens egna lådor. 
Att skapa en vilja hos barnen att kommunicera med skriftspråk, att skapa en meningsfullhet och förståelse av betydelsen av detta på ett lekfullt sätt är själva kärnan i skrivundervisningen. Det gäller att få fatt i intresset hos varje barn och vi ska inte någonsin tro att ett barn inte är intresserat av skriftspråket. Det är vi, de vuxna som inte ännu förstått på vilket sätt vi ska nå det här barnet. 

Reflektera!
  • Vad står det i läroplanen om skriftspråket och skriftspråksinlärning? Vad är det egentligen barnen har rätt till?
  • Inventera lärmiljön. Syns skriftspråket? På vilka sätt? Var kan vi locka barnen in i skriftspråket? I vilka av barnens lekar kan vi göra naturliga tillägg?
  • Hur skapar vi meningsfulla och intressanta sammanhang där barnen vill vara med? Hur inspirerar vi till intresse för skriftspråket?

tavla

 

Tips!
  • Gör det spännande och meningsfullt med skriftspråk. Skriv brev som barnen kan hitta, med text och bilder som leder till roliga spännande saker. Gärna med frågor som barnen kan svara på och skicka tillbaka till avsändaren.
  • Hitta intresseområden för barn som du ännu inte har hittat ”nyckeln” till. Är det skapande? Lego? Sandlådelek? Skriv tillsammans med barnet ner det som barnet berättar eller förmedlar och läs sedan igenom det tillsammans, kanske vid en reflektionsstund med barnen eller på eftermiddagen tillsammans med föräldrarna.
  • Ha olika skapande material som möjliggör för uttryck och för formande av bokstäver. Även digitala verktyg. Dessa kan locka många barn in i skrivandet på ett naturligt och roligt sätt. 
  • Synliggör skriftspråket i lärmiljöerna. Ha skyltar där det står vad som finns på hyllorna, märk de olika lådorna och namna barnens saker. Läs tillsammans och visa att det finns en mening med skriftspråket. 
  • Ge barnen möjlighet att leka med bokstäver, kort eller knappar med olika versaler och gemener. Låt barnen para ihop, hitta sin bokstav, bilda egna ord och göra egna meningar. 
  • Lek och skoja med språket. Rimma och hitta på tokiga ord. Skriv ner olika ord och se hur lika de ser ut men ändå betyder så olika saker. 
  • Skapa en inbjudande lockande miljö där böcker står i fokus. Lägg till böcker i de olika miljöerna, till exempel böcker om djur där djur finns på avdelningen. Ha en bredd av titlar och genrer, böcker med gemener och versaler, olika textmängd och olika illustrationer. 

bokst

 

Läroplanen

Omsorg, utveckling och lärande 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

lpfo

 

Läs fler

Josefin Malm

Josefin Malm

Leg. förskollärare och pedagogista. Arbetar i en förskola i Göteborg. Producerar sedan 2016 Förskolepodden – Vi pratar förskola vars syfte är kompetensutveckling kring förskolans uppdrag. Författare till Uppdrag undervisning.

Sofie Källhage

Sofie Källhage

Leg. förskollärare och pedagogista. Arbetar i en förskola i Göteborg. Producerar sedan 2016 Förskolepodden – Vi pratar förskola vars syfte är kompetensutveckling kring förskolans uppdrag. Författare till Uppdrag undervisning. Struktur och arbetsglädje i förskolan (Gothia Fortbildning, 2018) och Introduktion i förskolan – trygg start för likvärdig utbildning (Gothia Fortbildning, 2020).

DISKUSSIONSVERKTYG: Utveckla språket

TEMA: Utveckla språket

Reflektera

Nr 4 2020
Praktisk pedagogik
lock

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant