”Sprechen Sie Deutsch?”

Det knackade på dörren till mitt kontor i förskolan Talldungen. Utanför stod en mamma med två flickor i två- och fyraårsåldern. ”Hej”, sa jag och log glatt. Mamman såg nervös ut och sa sedan på tyska: ”Hallo, sprechen Sie Deutsch?”

Jag bleknade, det var över 20 år sedan jag slutade traggla tysk grammatik i skolan. På knagglig tysk-svenska lyckades jag boka in ett möte dagen efter, och hela kvällen skrev jag upp viktiga tyska fraser som kunde hjälpa mig att kommunicera med mamman som precis flyttat till Sverige och nu sökte förskoleplats till flickorna. 

Där och då hade vi inte många vårdnadshavare med annan kulturell och språklig bakgrund. I dag ser det annorlunda ut, både på Talldungen och i de flesta förskolor i landet. Förskolans personal har i sitt uppdrag att samverka med alla vårdnadshavare och skapa förståelse och kunskap om förskolans roll och uppdrag. Samarbetet bör präglas av ett interkulturellt förhållningssätt med nyfikenhet på andra, kunskap och medvetenhet om sociala koder, fördomar och olika uppfattningar om uppfostran. 

Förskolans uppgift innebär att i samarbete med vårdnadshavare arbeta för att varje barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det börjar innan barnet ens börjat i förskolan, fortsätter under introduktionen och därefter i den dagliga kontakten vid hämtning och lämning, utvecklingssamtal, föräldramöten och annat. I de flesta fall fungerar det utmärkt men så kommer det tillfällen när det inte fungerar, när det blir obekvämt och svårt. Det kan vara föräldrar som blir stötta och inte tar förskolans berättelse om deras barns svårigheter på allvar. Det kan vara föräldrar som kräver långt över det förskolan har i uppdrag att erbjuda. Det kan också vara när vi funderar och oroar oss över barnets omsorg från hemmet. Även då måste vi i vår profession skapa förutsättningar för samverkan med vårdnadshavare. Oavsett vad som ligger bakom det som upplevs som utmanande måste barnskötare, förskollärare och rektor i sin yrkesroll skapa förutsättningar för samverkan, och genomföra till exempel svåra samtal på ett professionellt sätt.

För att vara professionell kan man vara personlig, men aldrig privat. Gränsen är hårfin, men jag brukar tänka att det vi berättar ska kunna stå som en insändare i tidningen dagen efter. Det innebär att det ska vara bearbetat och klart, vi kan inte säga saker i förtroende till våra vårdnadshavare.

För att vi ska kunna erbjuda varje barn en utbildning som skapar vetgiriga och nyfikna barn behöver vi samverka med barnets vårdnadshavare.  Jag hoppas att ni med detta temanummer får inspiration och kunskap som kan stötta er i detta viktiga arbete!

Läs fler

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant