De blir varandras förebilder

Ett kollegialt lärande innebär ofta utmaningar både i yrkesrollen och på ett personligt plan – men ger också möjlighet att skapa trygghet och mod. I förskolan Labyrinten på Värmdö ser man stora fördelar med arbetssättet. 

Vad ska leken handla om i dag, undrar förskolläraren Veronica Porsén och vänder sig till de fem kompisarna som en efter en anländer till förskolan för morgonens första lekstund.

– Restaurang, föreslår femåriga Elsa genast, och får medhåll av kompisen Abdulhay.

Snabbt är barnen i gång med sin restaurangverksamhet. Med ilande fart dukar de upp läckerheter som blåbärssoppa, chips och glass i strut på det lilla bordet i ena ändan av rummet. Wilde och William är för stunden inte så sugna på restaurangidén utan vill hellre leka hundlekpark. I andra delen av rummet skapar de i stället en lyxig lekpark med både pool, tv och grönt gräs. Även barnskötaren Susanne Norström är med i leken. Först som restauranggäst, men efter en stund integreras de två lekarna till en, och alla hamnar i hundlekparken. Susanne dessutom med rumpan rakt i hundarnas pool, vilket får alla att skratta gott. Lite vid sidan av, men ändå med, sitter Veronika Porsén på knä med ett anteckningsblock i handen. I dag närgranskar hon sin kollega. En uppgift som ingår i utbildningen lekcertifiering, som Labyrintens personal, och hela förskoleenheten, deltar i. Lotta Österman Eriksson är rektor för Labyrinten och tre andra förskolor i Värmdö. Hon berättar:

– Jag bestämde på grund av ganska kort varsel enväldigt att personalen i alla mina förskolor gemensamt skulle delta i utbildningen lekcertifiering.

– Tanken är helt enkelt att skapa en likvärdig kvalitet, med lekstarka pedagoger i alla de förskolor jag ansvarar för. I och med att lärandets sprids brett kan det kollegiala lärandet delas bland pedagoger även utanför den egna förskolan. Något som berikar alla.

”Visst ska alla bidra till det gemensamma arbetet, men det finns olika sätt att göra det på. Man behöver till exempel inte älska att leka.”

För förskolan Labyrinten är ett kollegialt lärande inget nytt. Lotta Österman Eriksson upptäckte tidigt fördelarna och ”hur något verkligen händer” när pedagoger lär av varandra. Under hennes ledning har förskolan därför använt sig av kollegialt lärande som metod vid flera olika processer som exempelvis digitalisering, likabehandling och värdegrundsarbete.

– Det som är nytt den här gången är att precis alla pedagoger är involverade, säger Lotta Österman Eriksson.

– Tidigare har det varit en mindre grupp pedagoger som delat med sig av sina kunskaper till sina kollegor. Den här gången har vi tagit arbetet ett snäpp vidare och involverat alla. Det skapar en helt annan fördjupning i arbetet.

Utanför och innanför. William drar in Veronica Porsén i
leken, samtidigt som hon observerar den.

Allvarsam lek. På förskolan Labyrinten tar man leken på allvar. Susanne Norström leker restaurang med Elsa, medan Veronica Porsén närgranskar leken med pennan i hand.

Lek under lupp. Närgranskningen utgår från en given mall.

Hundar och mat. Lekarna flyter ihop när barnskötaren Susanne Norström blir restauranggäst hos Wilde och Elsa.

Lärande utmaning. Ett kollegialt lärande har många fördelar, men också utmaningar, tycker förskolläraren Veronica Porsén.

Lek på schemat. Både praktiska och teoretiska kunskaper ingår i utbildningen i lekcertifiering. 

Prev
Next

Fördelarna med att satsa brett är stora, menar hon. Det skapar engagemang, delaktighet och en kunskap som alla är bärare av och som stannat kvar i verksamheten på ett djupare plan även om någon ur personalen försvinner.

– Jag tror att alla pedagoger har fått ett mer ifrågasättande förhållningssätt än tidigare. Man är mer villig och vågar utmana sig själva och sina kollegor på ett annat sätt. I och med att alla är med och delar samma erfarenhet känns det som om vi har planterat en nyfikenhet och en dialog bland pedagogerna som kommer att leva vidare även när utbildningen är slut. 

Men att göra alla involverade ställer också krav, menar både Lotta Österman Eriksson och Veronica Porsén.

– För många, speciellt för dem som kanske inte är så teoretiskt lagda, kan det nog upplevas både nytt och utmanade att göra sin röst hörd och att formulera en åsikt, säger Veronica Porsén, och fortsätter: 

–  Så visst kan ett kollegialt lärande kännas kravfyllt ibland. 

Att just få med sig ”alla på tåget” är också ett av det kollegiala lärandets största utmaningar, enligt Lotta Österman Eriksson och Veronica Porsén håller med:

–  Här gäller det att verkligen stötta sin kollega. Visst ska alla bidra till det gemensamma arbetet, men det finns olika sätt att göra det på. Man behöver till exempel inte älska att leka till 100 procent hela dagen, bara för att vissa pedagoger gör det.

– Det gäller att hitta sin egen roll och vara trygg i den.

”Vi har byggt upp en kultur av nyfikenhet och utveckling.”

Ett kollegialt lärande kan också innehålla and­ra utmanande moment. Som till exempel att leda sina kollegor i en reflektionsstund. I utbildningen ingår till exempel bland annat något man kallar närgranskning. Det är ett lektillfälle där en pedagog, samtidigt som den är deltagande i leken, också närgranskar sig själv eller sin kollega i lekstunden. Personen som närgranskar tar anteckningar utifrån en given mall, som sedan ligger till grund för en diskussion i personalgruppen. 

–  Man börjar alltid med att först titta på och ifrågasätta sig själv och sitt eget beteende. Sedan, när alla i gruppen känner sig trygga med varandra, kan man stegvis börja ställa frågor, som till exempel jag såg att du gjorde så här, jag skulle gärna vilja veta hur du tänkte då, eller jag skulle gärna vilja ha tips och råd på hur du skulle göra i en sådan här situation, berättar Veronica Porsén.

– I dag känner jag att vi alla i arbetslaget är så trygga med varandra att vi kan ifrågasätta varandra och ibland kanske även ge konstruktiv kritik. Det är inte något problem. Men det har tagit tid. 

Lotta Österman Eriksson håller med och menar att det krävs både mod och trygghet för att våga dela med sig och öppna upp för andras åsikter om ens eget beteende. I förlängningen är dock ett kollegialt lärande något som alla vinner på, menar hon:

– Att lära av varandras goda exempel och lyfta dem är bland de största vinningarna med ett kollegialt arbetssätt.

– Just att få ta del av del av tankarna och funderingarna hos de kollegor vars röster annars inte så lätt kommer till uttryck, har varit bland det häftigaste i det här arbetet.

Veronica Porsén nickar instämmande och tillägger: 

–  En av de största fördelarna tycker jag har varit hur utbildningen tar fasta på just viljan av att dela med sig, och viljan av att ta till sig av varandras erfarenheter. Det tror jag absolut är något som kommer att leva kvar långt efter att det är slut.

I det kollegiala lärandets ”själ” finns både en sorts driv och en framåtanda, menar Lotta Österman Eriksson. 

–  Tack vare vårt sätt att arbeta, som till stor del omfattar ett kollegialt lärande, har vi byggt upp en kultur av nyfikenhet och utveckling, som omfattar all personal, både barnskötare och förskollärare, här i Labyrinten.

– Just den här andan ger också mig som rektor mod att våga utmana mina anställda. Som till exempel utbildningen i lekcertifiering, vilken ju också ställer en hel del krav. Jag kände mig helt enkelt väldigt trygg med att erbjudandet skulle landa väl. Och det gjorde det verkligen. Alla har varit hundra procent med på att anta utmaningen och responsen på att arbeta med just lekens betydelse har varit odelat positiv. 

Labyrinten

I förskolan går 50 barn uppdelade på tre avdelningar med fyra grupper i varje. Här arbetar tre förskollärare och sex barnskötare.

Labyrintens bästa tips förett kollegialt lärande 

• Skapa tillfällen samt en kultur för att
dela goda exempel.

• Samtala och se varandra i handling.

• Var nyfikna och sök medvetet kunskap tillsammans.

• Var öppna inför att använda varandras kompetenser.

• Dela goda exempel i vardagen samt i mötesforum.

• Komplettera det omedvetna vardagslärandet med ett medvetet systematiskt lärande.

• Skickliggör varandra!

 

Åsa Fridman

Åsa Fridman

Frilansjournalist

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant