Gör varandra ännu bättre

Samarbete, samtal och uppmuntran gör oss bättre och vi behöver dela med oss av våra erfarenheter och analysera vårt arbete. Men det behövs också disciplin. Bli ett team som hjälper varandra.

Du samlar barnen omkring dig och läser en saga. Barnen lyssnar. En del kommenterar eller ställer frågor. Ibland stannar du upp och förklarar ord, tar emot frågor eller diskuterar handlingen. Denna närhet och detta utbyte av författarens berättelser, barnens tankar och dina förklaringar mår alla bra av och det främjar allas lärande.

Varför inte använda samma upplägg för det kollegiala lärandet? Tänk lägerelden där jägarna sitter runt elden på kvällen och delar med sig av sina jakthistorier. Tänk syjuntan där man samlas för att sy, utbyta mönster och lösningar och samtidigt pratar om dagens händelser. 

Behöver utvecklingen av verksamheten bli mycket krångligare än att samlas regelbundet för att dela med sig av vad man har varit med om, lärt sig, provat och upplevt som utmaningar? I stället för en saga tar man kanske del av en bok eller någons berättelse från en kurs eller konferens. Tillsammans kommer man på stora och små idéer för att bli ännu bättre på det man gör.

Förskolan har en unik historia av samarbete mellan personalen. Man har vana av att arbeta i team, vid att hjälpas åt. Man är otroligt bra på att lösa problem snabbt. Utmaningen är att bygga vidare på det man redan är bra på. Men hur?

Insikt nummer ett är att det är bara genom samarbete, samtal och uppmuntran vi kan bli bättre. Insikt nummer två är att det är viktigt att dela med sig av sina erfarenheter, ha ett analytiskt förhållningssätt till sitt arbete och att tänka både högt och lågt kring syfte och praktisk handling. 

Det som krävs är ett större mått av disciplin. Med det menas att ha en fast tid och plats för att träffas. Det ska finnas en agenda så att alla i förväg vet vilka frågor som ska vara i fokus. Någon behöver ansvara för att leda mötet som ska börja och sluta i tid. Någon ska föra anteckningar som de som inte varit med på mötet kan förstå. Dessa anteckningar ska vara tillgängliga för alla. Ledaren har ett huvudansvar för att samtalet håller sig till pedagogiska frågor så att fokus inte hamnar på vem som täcker upp för vem och andra praktiska frågor. Det praktiska är inte oviktigt, men vill ni ha en pedagogisk utveckling av verksamheten behöver ni prata pedagogik med varandra.

Vad menas med att prata pedagogik? Det betyder att prata om syftet med era aktiviteter – samlingar, utflykter, ateljéaktiviteter, rörelseaktiviteter, lekar med mera. Varför väljer vi denna aktivitet och varför på detta sätt? Vilken utveckling ska aktiviteten leda till? Hur påverkar den gruppen? Hur påverkar den de barn som har särskilda behov? Hur leder den till språkutveckling eller begreppsutveckling?

Att prata pedagogik innebär inte bara att man planerar aktiviteter och delar av verksamheten utan även att man systematiskt bearbetar vad man har gjort. Vad gick bra? Vad är vi nöjda med? Vis av vår erfarenhet: vad skulle vi göra annorlunda en annan gång under samma förutsättningar? Vad har vi lärt oss av detta? Vad behöver vi ta reda på eller lära oss mera om? Hur vet vi att det har bidragit till gruppens och individens utveckling?

Med andra ord är detta en uppmaning att ta yrket på allvar, det enda sättet att utveckla sin professionalitet. Framgångsrika idrottare och framgångsrika pedagoger har mycket gemensamt. Att hoppa högst eller springa snabbast är inte huvudsaken för en pedagog, men att tillsammans med kollegor ta hand om ett tjugotal barn med olika behov, utmaningar, språklig kompetens, koordination, sätt att lära sig med föräldrar som antingen är mycket engagerade – eller inte alls – är en stor utmaning, kanske lika stor som att hoppa två meter högt. 

Träna. Samtala. Coacha varandra eller be någon utifrån att kolla på detaljerna. Utvärdera vad ni har gjort. Lär av framgången. Lär av misstagen. Bli ett team som hjälper varandra. Ta ny sats och kom igen. Gläds åt framgångarna. Pusta ut tillsammans. Njut av att se barnen växa tillsammans med din egen och dina kollegors utveckling framför er egen lägereld. 

Övning

Syftet med den här övningen är att påminna dig om vad som fungerar, vad som
finns att uppskatta och varför du är på den plats där du är.

• Betrakta några barn som leker eller interagerar med varandra. Gör ingenting. Bara titta. Det hjälper dig att komma i kontakt med varför du är där.

• Vandra runt i lokalerna och se möjligheterna, hur de olika utrymmena används eller skulle kunna användas. Se vilka materiella resurser ni har i form av böcker, målarmaterial, leksaker, möbler, spel, musik- och rörelsehjälpmedel med mera. Det är inte i alla länder man har tillgång till så många möjligheter till lek och utveckling. 

• Betrakta omgivningarna. Kanske har ni nära till naturen och en välutrustad lekplats, kanske inte. En del har en vacker och inspirerande omgivning, andra en trist och tråkig. Men även i de mest trista miljöer kan blicken fastna just på den där sandlådan där så många trivs eller den där busken som barnen älskar att gömma sig bakom. Uppmärksamma framför allt det som tilltalar barnen.

• Uppmärksamma människorna som du samarbetar med. Den empatiska, tillmötesgående och uppmuntrande kollegan i samtal med ett barn. Eller kollegan som alltid är så uppfinningsrik och kreativ eller hen som alltid möter även de mest stressade föräldrar på morgonen på ett trevligt sätt. Ta några sekunder för att uppskatta hen som håller ordning på administrationen, inköpen och ekonomin. Se de positiva sidorna hos dina kollegor.

• Uppmärksamma en förälder som du ser kämpar på trots att hen har det tufft i livet. Hen vill. Ibland vet hen inte hur, ibland blir det fel och ibland önskar du att hen bemötte sitt barn på ett annat sätt, men du ser i grunden att föräldern vill sitt barn väl. Du ser kampen.

Dela med dig av dina upplevelser och insikter till dina kollegor.  

Förskolans uppdrag

… arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen.

 

Läs fler

John Steinberg

John Steinberg

Fil dr, föreläsare och författare, bland annat till boken Lärarskicklighet: Metoder för framgångsrikt ledarskap och onlinekursen Lärarskicklighet: 59 färdigheter (båda Gothia Fortbildning).​​

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant