Hallå där … Kristina Henkel, om samtycke

Kristina Henkel är jämställdhetsexpert på OLIKA förlag, som på olika sätt lyfter samtycke.

Varför är det viktigt att redan i förskolan lära barn om samtycke? 

Samtycke är en viktig kompetens. Det handlar om att lära sig att läsa av andra, och försäkra sig om att de samtycker till att få en kram eller till lek. Men det handlar även om att det är modigt att fråga och att det alltid är bättre att fråga en gång för mycket än att gå över någons gräns. När läroplanen uppdaterades skrevs integritet med som något vi ska skapa förutsättningar för alla barn att lära sig om. Samtycke handlar om respekt för andra människors integritet, att inte gå över andras gränser.

Samtycke är en ny positiv norm som vi tillsammans skapar för att dagens barn och unga inte ska behöva bli utsatta för våld eller skriva #metoo i framtiden.

För att detta ska kunna förändras behöver vi etablera nya normer som innebär att alla barn, unga och vuxna ska vara trygga i förskola, i skolan, på arbetet och hemma. Vi behöver helt enkelt ha nolltolerans mot alla former av våld, alltifrån taskiga kommentarer, knuffar till så kallat skojbråk. 

När vi ska förändra är det viktigt att visa vad vi ska göra istället och därför är samtycke är så bra. Förskolan behöver helt enkelt skapa en samtyckeskultur!

Hur lär vi barn samtycke?

Att lära sig samtycke är enkelt. Det handlar om att lära sig lyssna och att ställa frågor: Hur vet jag att någon vill? Vad ska jag göra om jag är osäker? Hur känns det när någon samtycker? Kom ihåg att det alltid är bättre att fråga än att gå över någons gräns. 

Hur kan jag agera som pedagog för att stötta barnen?

För att skapa en samtyckeskultur behöver vi börja använda ordet samtycke. Genom att göra det och benämna samtycke som något viktigt kommer barnen förstå att det är just viktigt. Till exempel kan du fråga kollegan: Vill du ha en kram? Vänta på svar och säg sedan, om hen vill ha en kram: Vad fint att du samtycker till att kramas! Fråga kollegan: Villdu ritamed mig? Och om hen vill rita så kan du bekräfta och säga: Vad roligt att du samtycker till att rita med mig! Ska vi rita en skog?

Hur skapar vi en samtyckeskultur?

Vi vuxna är både fysiskt större och äldre än barn och har därför mer makt än barnen. Vuxna har makten att sätta positiva snälla normer, därför behöver vi också ta ansvar att göra detta. Det vi vuxna gör blir normerande för barnen. När vi börjar prata om samtycke visar vi att det är viktigt och etablerar på så sätt en ny positiv samtyckeskultur i förskolan.
Berätta om samtyckesdagen och om samtyckesaffischen!

Vi på Olika är mycket engagerade i barns rättigheter och att skapa jämlikhet för barn. Vi gillar Alla hjärtans dag för att det är kärlekens dag och vad är mer kärleksfullt än att lära alla barn samtycke? Samtidigt så kan Alla hjärtans dag vara exkluderande, det är inte alla barn som tillexempel vill ge sin förälder ett hjärtkort, därför har vi gjort om så att Alla hjärtans dag istället är Samtyckesdagen då vi firar och övar lite extra på samtycke. Det är ett initiativ som skapades 2018 tillsammans med några förskolor i Stockholm. Därför har vi tagit fram ett gratis material hur vi lär barn samtycke som går att ladda ner på vår hemsida under Tips!

För att sprida kunskap om samtycke har vi tagit fram en affisch med Alvdis och Hamsa från Känslodeckarserien. Tanken med samtyckesaffischen är dels att den inspirerar att prata om samtycke, dels att den blir en påminnelse hur viktigt samtycke är. Vårt mål är att alla förskolor i Sverige ska ha en samtyckesaffisch. Därför samlar vi nu in pengar via Swish och vi dubblar alla pengar som vi får in och skickar ut affischer till förskolor. Det går självklart bra att köpa affischen på vår hemsida också.

Något mer du vill berätta om detta?

Vi har fått så fin respons på alla utbildningar vi har för pedagoger både i förskolan och skolan, det finns ett enormt intresse att arbeta med samtycke för barn och unga. Det är verkligen som att #metoo har förändrat. Innan frågade vuxna varför ska vi arbeta med detta, nu frågar alla hur vi ska göra. 
Nu kan ingen blunda längre utan att vi måste agera och börja arbeta förebyggande med samtycke. Istället för att bara säga att barn inte får använda våld så kan vi nu visa på vad en ska göra istället – stämma av så att det finns samtycke. Det är alltid enklare att lära barn genom att säga vad de får göra istället för att säga vad de inte får.  

Öva samtycke med barnen
  • Använd ordet samtycke. Som vuxen kan du förändra genom att börja använda ordet samtycke och prata med barnen om hur vi vet att någon vill. Kan vi se på någon att hen vill leka jaga-lek eller måste vi fråga? Kan vi se på någon om den vill ha en kram eller ska vi fråga? Prata om vad vi kan göra om vi blir osäkra. Och framför allt, prata om vikten av att respektera en annan persons nej. 
  • Hur tar vi emot ett nej? Prata med alla barn om vad vi gör när en kompis visar eller säger nej. Ett sätt att ta emot ett nej är att fysiskt backa lite, helt enkelt ta ett steg tillbaka. Det går också bra att säga: Vad bra att du visar att du inte vill, då vet jag! Testa gärna tillsammans med barnen.
  • Stanna upp och känn efter – vill du eller vill du inte? Uppmuntra barnen att då och då stanna upp i leken och känna efter – Hur känns det? Vill jag eller vill jag inte? Då får de öva på att bli känsliga för sina egna signaler – en förutsättning för att förstå och respektera andra barns signaler.
  • Hur känns samtycke? Prata med alla barn hur det känns när någon samtycker. När någon vill rita med oss, när någon vill bygga pärlplatta, när någon vill dansa eller kittlas. 

 

Pernilla Rönnlid

Pernilla Rönnlid

Redaktör på Förskoletidningen.

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant