Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Ge barnen förutsättningarna

Förskolan måste inkludera alla för att ge en likvärdig tillgång till vårt samhälle. Det handlar om att se varje barns behov och skapa förutsättningar för omsorgsfullt lärande, att fördela resurser och ge extra stöd till dem som behöver det.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

#2
Årgång 45 - 2020
TEMA:
Årgång 45 - 2020
TEMA:
Jämlik och jämställd

Ge barnen förutsättningarna

Förskolan måste inkludera alla för att ge en likvärdig tillgång till vårt samhälle. Det handlar om att se varje barns behov och skapa förutsättningar för omsorgsfullt lärande, att fördela resurser och ge extra stöd till dem som behöver det.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

Porträttet

”Längst inne är jag nog fortfarande ett barn”

De två små mössen Musse och Helium har sedan sin tillblivelse 2017 tagit äventyrslystna barn och vuxna med storm. Bakom framgången ligger Camilla Brinck, från början musik- och popartist, men numera ”extramamma” åt Musse och Helium på heltid.

Nr 2: 2020
TEMA:
Jämlik och jämställd
Vi öppnar alla artiklar i det senaste numret om jämlik och jämställd förskola för att ge dig nya, intressanta infallsvinklar. Artiklarna är öppna t.o.m. 20 maj.
TEMA: Jämlik och jämställd

Rätten att få vara sig själv

Jämställdhet och demokrati kan kännas som stora ord. De riskerar att hamna i diverse planer snarare än i verksamheten. Men låt oss motiveras av barnen, de som med din hjälp kan få fler möjligheter och bli trygga medskapare av framtiden. För det är precis vad demokrati och jämställdhet handlar om.

TEMA: Jämlik och jämställd

Lek som frirum eller könskodad arena?

Jämställdhet i lek utgör ett komplext samspel som inte bara har med kön att göra. I leken intar barnen olika positioner och lekmaterial och miljöer kan vara kodade. Pedagogen har ett ansvar för att ge varje barn de bästa förutsättningarna att delta i lek utifrån sina förutsättningar och förmågor.

Reportage

På lika villkor

I förskolan Kantarellen i Korsnäs utanför Falun leker alla barn med alla. Att inte välja kompisar efter ålder eller kön är en av grundpelarna i jämställdhetsarbetet På lika villkor, som drivs av kommunen.

Nr 2: 2020

Möt motstånd med kunskap

Att jobba för att skapa en jämställd förskola kan möta motstånd från både vårdnadshavare och kollegor. Ofta handlar det om okunskap om vad jämställdhet, och även jämlikhet, innebär. Jämställdhetsarbetets mål är att ge barnen fler möjligheter, därför är avdramatisering, kunskap och tålmodiga samtal en bra väg att gå.

TEMA: Jämlik och jämställd

Digitala utmaningar

Den digitala tekniken ses ofta som något genusneutralt med lika stor attraktionskraft på både flickor och pojkar. Men forskning om jämställdhet i förskolans digitalisering pekar på motsatsen. Genomförs inte jämställdhetsuppdraget medvetet riskerar könsstereotypa föreställningar att reproduceras och öka.

Reportage

Utrymme för olikheter

Sjalar, hattar och glasögon istället för prinsessklänningar och supermandräkter. Normkritiska sagor istället för klassiska barnböcker. I jämställdhetsdiplomerade förskolan Hagahuset finns utrymme för olikheter och mångfald i lärmiljöer, material och lek. Med tiden har pedagogerna breddat perspektivet och idag handlar arbetet också om jämlikhet.

Nr 2: 2020
TEMA: Jämlik och jämställd

Gör barnen delaktiga

I arbetet med jämställdhet behöver vi arbeta med barnens delaktighet. De behöver få vara med och påverka för att utbildningen ska bli hållbar. Visa nyfikenhet för barnets tankar och bjud in till reflektion.  

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Jämlik och jämställd

Skapa sammanhang för möjligheter

Arbetet med jämställdhet i förskolan nämns på flera ställen i läroplanen. Det är en stor och viktig del av vårt uppdrag, något som gör skillnad för barnen och för framtidens samhälle. Vi som arbetar i förskolan kan och ska göra skillnad. 

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Jämlik och jämställd

Lika för alla

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Jämlik och jämställd

Reflektera

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Jämlik och jämställd

Så gör vi

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Jämlik och jämställd

Analysera mera

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock
Se allaSe färre
Årets förskolekraft

”Det gäller att fånga de roliga stunderna”

Med ett brinnande intresse för naturkunskap och historieberättande som bidragande orsaker utsågs Maria Johansson nyligen till Årets förskolekraft 2020. Ett pris som gjorde henne förvånad, men också väldigt rörd.

Nr 2: 2020
Reportage

Lärande genom musik och glädje

I Motala får barn i utvalda områden musikundervisning redan från fem års ålder, via El Sistema. 

– Musiken bär på en stor potential till social och mänsklig utveckling, säger samordnare Sara Englund Eckerbom.

Nr 2: 2020
NÄSTA NUMMER

Förskoletidningen nr 5/2021 ute 6/10!

Nästa nummer av Förskoletidningen kommer den 6 oktober och har tema ledarskap i världens bästa yrke.

Nr 5 2021

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant