Lärande genom musik och glädje

I Motala får barn i utvalda områden musikundervisning redan från fem års ålder, via El Sistema. 

– Musiken bär på en stor potential till social och mänsklig utveckling, säger samordnare Sara Englund Eckerbom.

I korridoren väntar tysta och förväntansfulla barn ihop med förskolepedagoger. Så öppnas dörren och rytmikläraren Helena Hennings läser lösenordet till- sammans med barnen som förstärker orden med tecken: Vi ska lyssna på varandra, vi ska se varandra, vi ska sjunga tillsammans och vi ska ha fokus.

Den klassiska musiken sätts på. Alla tar ett djupt andetag och går in hand i hand i en lång kedja och sätter sig på den blå mattan. Fredagens El Sistema-lektion i förskolan Myran kan börja.

El Sistema grundades 1975 i Venezuela som en musikskola för att hålla barn och unga borta från gatan. Det var så världsdirigenten Gustavo Dudamel kom i kontakt med musik och 2010 introducerade han El Sistema till Sverige, med mottot: Det du lär dig i en orkester – övning, disciplin och samspel – är det du behöver för att skapa dig ett bra liv också utanför musiken.

Fyra år senare kom det till Motala där det initierades i förskolorna i de socio- ekonomiskt belastade områdena Väster och Charlottenborg. Idag omfattar verksamheten även skolelever i samma områden.

– Innan vi startade gjordes en förberedande utredning som visade att det var lätt att fläta ihop El Sistemas filosofi med kunskapsmål och läroplan, till exempel vad gäller värdegrunderna kring allas lika värde, solidaritet och demokrati. Men även med kommunens egna mål inom både social- och bildningsförvaltningen, säger El Sistemas samordnare i Motala, Sara Englund Eckerbom. Hennes roll är att vara länken mellan de många olika engagerade parterna – personalen i förskolor och skolor, musiklärare, producent, lokala aktörer och El Sistema i stort. Hon är även kontaktperson till Norrköpings symfoniorkester och Östgötamusiken som är samarbetspartner och förebilder.

Sedan 2016 ligger El Sistema under kommunala kulturskolan i Motala, men i de berörda förskolorna är undervisningen obligatorisk för femåringarna och sker i samarbete med förskolans pedagoger.

– Det är unikt och väldigt bra att det just är i förskolan som El Sistema börjar, på så sätt får vi en tidig kontakt med familjerna, säger förskolläraren Maria Hovlund som har varit med sedan starten ihop med barnskötaren Sofie Haraldsson.

– Eftersom vi får träffa alla barn, inte bara dem som har föräldrar som ser till att barnen har aktiviteter på kulturskolan, finns större möjligheter att inspirera barnen. Samspelet med barn och föräldrar gör att vi kan nå extra långt, säger Christina ”Fiffi” Olsson, rytmiklärare och teaterpedagog.

”När något är lustfyllt får man med sig otroligt många lärmoment.”

Andra fördelar med att ha El Sistema-undervisningen redan i förskolan är att förskolans pedagoger känner barnen väl och bidrar med sin kompetens, medan El Sistema-lärarna planerar innehållet i lektionerna och tillför kunskap om musikämnet i allmänhet och rytmikämnet i synnerhet.

– Det är en enorm styrka att vara så många pedagoger samtidigt. På så vis kan vi ge barnen bästa möjliga förutsättningar. Det är lugnt och tryggt.

Barnen har El Sistema-undervisning två gånger i veckan. Varannan onsdag är det familjeträff – ”Vänstays” – vilket har skapat en fin gemenskap i närområdet och gett långsiktiga relationer med barnen och deras familjer.

– Familjerna kommer till Vänstay för att fika, se sitt barn uppträda och ibland uppträder föräldrarna själva! Det stora antalet besökare ser vi som ett tecken på att vi har lyckats bygga upp ett förtroende för vår verksamhet, samt att det faktiskt behövs mötesplatser, säger Sara Englund Eckerbom.

Efter varje förskolelektion har pedagogerna en kvarts reflektionstund. 

– Reflektionsstunden är en framgångsfaktor som inte får rationaliseras bort. När den varvas med lektionerna skapas ett flöde framåt. Där är rektorerna viktiga möjliggörare, säger Sofie Haraldsson och vänder sig mot rektor Karin Wik.

– Ja, det är på många håll en utmaning att få skolans och förskolans pedagoger att prioritera undervisningen och reflektionen. För mig är det en självklar del av förskolans utveckling. Jag rekommenderar alla som ska börja med El Sistema att lägga en bra grund. Genom att koppla ihop det med styrdokument och forskning är det lättare att se det som en viktig del av verksamheten, säger Karin Wik.

Ett stort steg i den förankringen är det arvsfondsprojekt – Små barns skapande – som drogs igång ifjol. Ihop med tre andra kommuner kommer Motala att utveckla och dokumentera hur El Sistema arbetar med språkutveckling genom musik och rytmik i förskolan. Arbetet dokumenteras i foto, film och text. När projektet är avslutat ska dokumentationen fungera som ett metodmaterial för förskolor och familjer.

– Vi plockar russinen ur kakan. Hur kan vi koppla forskning till det vi redan ser att vi lär oss på El Sistema? Vi ser till exempel att rytmiken är bra för språklig utveckling, men varför är det så? säger Sara Englund Eckerbom.

Åter till lektionen, där barnen har lagt sig ner för att lyssna på den jazziga låt som Fiffi Olsson satt på. Kan de höra vilket djur som låten handlar om? Några barn har lite svårt att ligga still, men en lugn hand på barnets rygg från en pedagog får dem att lägga sig ner igen.

– En stor fråga är hur vi får till disciplin. Här gör vi det med glädje och utan negationer. Många barn med särskilda behov, som annars har svårt med socialt samspel, funkar på ett helt annat sätt här än vad vi är vana att se, säger förskollärare Monica Östlund.

När sången är slut får barnen gissa djuret. Pelikan! Haj! Igelkott! Drake! Nej, det var en hoppande känguru.

– Fröken! Kängurun lägger sina bebisar i fickan på sin mage, såhär! Jackie stoppar in händerna i fickorna på sin grå tröja med stjärnor på för att visa.

Barnen delas in i två grupper. Varje grupp ska lyssna efter ”sitt ljud” och röra sig i takt till musiken. Snabb musik sätts på och medan halva gruppen står blick- stilla springer övriga barn och pedagoger runt i rummet, mellan, över och under sina kompisar.

– Det känns såhär i kroppen av att vara på El Sistema, säger Mirola och pekar på sitt stora leende.

Vad lär ni er på El Sistema?

– Texter och sånger, svåra ord som metronom, dirigent och stämgaffel, säger Saed.

– Att hålla pulsen med pinnar, säger Livia.

Trygghet och glädje är viktig grund för lärande.

– När något är lustfyllt får man med sig otroligt många lärmoment. Det vi ser är att de slår med en pinne, men vad de samtidigt lär sig är socialt samspel, matematik, rytmik, språk – och mycket mer, säger Sara Englund Eckerbom.

Karin Wik berättar om när Skolinspektionen var på besök och antecknade så att pennan glödde under en El Sistemalektion.

– Efteråt sa hon att hon aldrig på 45 minuter sett så många lärprocesser på en gång. Det höjer de estetiska värdena att vi får in så många kunskapsmål och även ett socialt samspel.

Utöver det musikaliska får barnen bland annat träna på att turas om att föra och följa, vilket stärker självkänslan.

– Jag tänker ofta på ”det kompetenta barnet” under lektionerna. Rytmik och musik lyfter fram så mycket i barnen, i andra former än vad vi annars ser, säger Sofie Haraldsson.

Femåriga Janad berättar att hon hade varit nervös innan julavslutningen, men känt sig modig när hon hade sjungit för alla föräldrar.

 Sofie Haraldsson förklarar att känslor är en jättestor del av lektionerna.

– Alla känslor är välkomna och tillåtna, en del barn blir så rörda av musiken att de gråter. Det är många magiska ögonblick. Ofta stiger det i våra ögon med, när vi ser de initiativ barnen tar. Vi brinner för det här, det märks va? 

Att lära sig att hålla puls med hjälp av pinnar är en uppskattad rytmövning.

Fiffi spelar pianosignaler och barnen och pedagogerna lyssnar och agerar direkt. Lägger sig sakta ner, ställer sig snabbt upp, hoppar, stampar …

En av barnens favoritsånger är ”Blommor och kärlek”. En annan populär låt heter ”Snowflake”. Till båda sångerna hör rörelser.

Barnen har lagt sig ned för att lyssna efter vilket djur sången handlar om. Men ibland är det svårt att ligga still.

Prev
Next
Myran

I den kommunala förskolan Myran går cirka 80 barn indelade i fem grupper efter ålder/intresse och behov. Den ligger i Charlottenborg, en socioekonomiskt belastad del av Motala.

El Sistema

En global visionsdriven musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans i orkester och kör, med repertoar inom konst- och folkmusik. Genom att upptäcka glädjen och skönheten i musiken ges barnen verktyg att skapa drömmar och mål med egen drivkraft. Ett viktigt mål är att motverka segregation. Därför verkar stftelsen El Sistema primärt i de områden behoven är som störst och involverar även barnens familjer. 

El Sistema arbetar även förebildande, med olika så kallade role models, för att praktiskt kunna visa på hur man kan arbeta med orkester och kör i förskolan, skolan, kulturskolan och särskolan.

 

Läs fler

Zandra Erikshed

Zandra Erikshed

Frilandsjournalist och fotograf

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant