Alla behövs!

Snart är det sommar och välförtjänt ledighet väntar förhoppningsvis oss alla. När vi kommer tillbaka till ett nytt arbetsår har vi en ny läroplan att förhålla oss till, Lpfö 18.  Inte minst förtydligas ansvaret för olika yrkesroller och under arbetets gång med själva revideringen har mycket ljus kastats på förskollärare och deras uppdrag. I och med att deras uppdrag och ansvar förtydligas blir det också tydligare för barnskötare att de har en viktig roll i utbildningen. 

I början av april presenterade Skolverket SCB-statistiken för barn och personal i förskolan. Även om jag har ganska god koll på hur det ser ut i landets förskolor så hoppas jag varje år på revolutionerande nyheter som att barngrupperna minskat väsentligt och att andelen utbildad personal uppgår till 100 procent. Men jag inser att det är önskedrömmar även i år. Barngrupperna har ökat marginellt men andelen personal i barngrupperna har minskat, så statsbidraget för minskade barngrupper har inte haft den effekt som avsetts. Både andelen förskollärare och barnskötare har minskat. Det som däremot har ökat är andelen anställda som saknar en utbildning för arbete med barn, hela 31 procent. 

Vår förskola fungerar inte utan både förskollärare och barnskötare så som den är uppbyggd. Men är det rimligt att en tredjedel som tar hand om barnen och har i uppdrag att bidra till progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning saknar pedagogisk utbildning? Går det att skapa en likvärdig förskola med de förutsättningarna?

"Att diskutera olika yrkesroller och utbildningar innebär inte att någon är mer värd än den andra. Ni har olika ansvar men ni behövs allihop!"

Olika utbildning innebär olika ansvar och uppdrag och vi vill med detta temanummer lyfta och stärka barnskötaren som en viktig del i arbetslaget. 
Om ni i er förskola har diskussioner av karaktären vi gör ju samma saker eller det är inte mitt jobb, jag är barnskötare/förskollärare måste ni genast sätta er och diskutera vad era olika utbildningar innebär i praktiken i utbildningen. Vem gör vad, när och hur? Rektor i förskolan har ett mycket viktigt uppdrag att tydligt ange vilka förväntningar som finns på olika yrkesgrupper och professioner inom organisationen. Det handlar om att säkerställa kunskap och kompetens för god pedagogisk kvalitet.

Till alla dem som saknar pedagogisk utbildning hoppas jag innerligt att det erbjuds kompetensutveckling så att våra barn får det som utlovas i styrdokumenten.
Att diskutera olika yrkesroller och utbildningar innebär inte att någon är mer värd än den andra. Ni har olika ansvar men ni behövs allihop! 

Vi på redaktionen önskar dig en skön sommar!
 

Läs fler

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant