Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Alla behövs!

Olika utbildning innebär olika ansvar och uppdrag och vi vill med detta temanummer lyfta och stärka barnskötaren som en viktig del i arbetslaget. 

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

#3
Årgång 44 - 2019
TEMA:
Årgång 44 - 2019
TEMA:
Barnskötaren

Alla behövs!

Olika utbildning innebär olika ansvar och uppdrag och vi vill med detta temanummer lyfta och stärka barnskötaren som en viktig del i arbetslaget. 

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

Porträttet

”Jag är nog ganska barnslig”

Med en lång forskarkarriär bakom sig skulle snart 90-åriga Birgitta Knutsdotter Olofsson mer än väl kunna luta sig tillbaka och koppla bort allt vad arbete heter. Och visst är hon inte lika aktiv som tidigare. Men för bara två år sedan kom en av hennes böcker, Den fria lekens pedagogik: teori och praktik om fantasileken, ut i en ny och sammanfattad version.

Nr 3: 2019
TEMA:
Barnskötaren
Reportage

Dialog får karriären att växa

Genom projektet Kompetensförsörjning barnskötare vill Malmö stad öka kompetensen och karriärmöjligheterna inom barnskötaryrket. För barnskötaren Patrik Bolting i Bellevue förskola är det en välkommen satsning.  

– Det ger mig möjlighet att utvecklas och få mer ansvar i verksamheten.

Nr 3: 2019
TEMA: Barnskötaren

Goda relationer ger effektiva team

Det går inte att sköta sig själv när man arbetar i förskolan. Arbetslaget är ett team som måste samarbeta och vara överens i stora drag om hur uppdraget ska genomföras. När detta lyckas är arbetet ofta lustfyllt. Arbetslaget blir en källa till gemenskap, trygghet, glädje och inspiration – vi skapar förutsättningar för kollegialt lärande och hämtar styrka hos varandra. 

Reportage

Kunskapslyft

Hundra barnskötare går fortbildning i Helsingborgs stads satsning på att lyfta förskolan. Under fem dagar varvas föreläsningar, workshoppar och diskussioner med utgångspunkt i den reviderade läroplanen.

– Händer och tanke måste mötas, konstaterar utbildningsledarna Carina Wällstedt Johansson och Monica Andersson.

Nr 3: 2019
TEMA: Barnskötaren

Mer än omsorg för toddlarna

I förskolan arbetar barnskötare i arbetslag tillsammans med förskollärare för att på olika sätt stimulera, utmana och främja barns utveckling och lärande, genomsyrat av omsorg. Kanske tänker vi mer på omsorg när vi tänker på toddlarnas utbildning, men glöm inte att i vårt pedagogiska uppdrag ingår att även de allra yngsta ska utvecklas och lära.

TEMA: Barnskötaren

Följa, delta, leda – att vara nära leken

Lek ska ha en central plats i förskolan och vi behöver bidra till miljöer och förhållningssätt som uppmuntrar lekande. Tas leken för given blir vi inte de goda lekförebilder vi ska vara. Vi behöver tillsammans reflektera över vår inställning till lek och skapa en samsyn och ett gemensamt ”lekspråk”. 

TEMA: Barnskötaren

”När det är mycket så hjälps man åt”

Vad skulle du vilja arbeta med när du blir stor och hur verkar det vara att jobba i förskolan? Det var några av frågorna barnen på förskolan Ormen Långe i Lund funderade kring när vi träffades för att prata olika yrken, uppgifter och varför det är bra att samarbeta.

TEMA: Barnskötaren

Lyft barnskötaren!

Glädjen i att lyckas med små och stora delar i uppdraget och därmed känna sig värdefull och kompetent gör att pedagogen fortsätter söka metoder för att utveckla sig själv och utbildningen.

Nr 3 2019
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Barnskötaren

Reflektera

Nr 3 2019
Praktisk pedagogik
lock
Se allaSe färre
Reportage

Prinsessor, troll och QR-koder

De trolska skogarna på småländska höglandet inspirerade John Bauer till odödliga konstverk. Nu skapar samma miljö en ram för lärandet i Fagerslätts förskola i Huskvarna och bygger en bro mellan ute och inne och mellan saga och verklighet.

Nr 3: 2019
NÄSTA NUMMER

Förskoletidningen nr 1/2022 ute i februari!

Nästa nummer av Förskoletidningen kommer ut i februari 2022. Temat kommer handla om systematiskt kvalitetsarbete. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant