Roligare arbetsplats med tillåtande klimat

Fina lärmiljöer, en inspirerande gård och en grupp kompetenta pedagoger ger inte självklart ett lustfyllt och fungerande samarbete. Arbetsglädje kommer inte av sig själv. Susanne Bogren och Nanna Klingen guidar dig till ett bättre arbetsklimat.

Även om du älskar ditt jobb är det mycket som kan grusa dina förhoppningar – stora barngrupper, tung arbetsbelastning, upplevd stress, otydligt ledarskap eller helt enkelt att personkemin i arbetsgruppen inte stämmer. Men om vi hela tiden strävar efter att ha en öppen dialog, där vi uppmuntrar och stöttar varandra, är generösa med positiv feedback, skapar det ett gynnsamt arbetsklimat. Det blir lättare att prioritera, ta gemensamma beslut och fokusera på det som fungerar.

Oavsett vilken yrkeskategori vi tillhör och vilken arbetsplats vi befinner oss på, påverkas arbetsklimatet alltid av hur vi kommunicerar med varandra. Hur vi uttrycker oss verbalt, använder vårt kroppsspråk och hur vi bemöter andra människor, gör ständigt intryck på vår omgivning.

Kommunikation kommer av latinets ”communicatio” som betyder ”ömsesidigt utbyte”. När vi kommunicerar med varandra delar vi med oss av våra tankar, känslor och värderingar. Känslorna används som en förstärkning av det budskap vi vill få fram. Budskapet vi förmedlar har två nivåer, vad vi säger och hur vi säger det. Samspelet sker via signaler vi sänder ut med kroppsspråket, det vi säger men även via avståndstagande och tystnad. Genom att känna in den andra personens beteende och sinnesstämning kan vi skapa ömsesidig förståelse och balans i ett samtal. 

”Det är vanligt att vi väljer ut ett eller två karakteristiska drag hos den vi möter för första gången och sedan låter vi de dragen färga vår uppfattning.”

Det första intrycket spelar stor roll för vilka känslor som väcks i oss. I mötet med en ny människa tar vi in hur hen ser ut, rör sig och uttrycker sig. Vi bildar oss snabbt en uppfattning om hur den här personen är, eller hur vi tror att den här personen är, redan innan vi har pratat med hen. Detta gör vi för att vi vill ta reda på om vi passar ihop eller inte. 
Det är vanligt att vi väljer ut ett eller två karakteristiska drag hos den vi möter för första gången och sedan låter vi de dragen färga vår uppfattning. När vi så småningom lär känna varandra märker vi ofta att uppfattningen vi hade från början inte stämde fullt ut. 

Något som är bra att fundera över är ditt eget förhållningssätt gentemot nya människor. Är du öppen och nyfiken eller kanske lite för snabb på att döma? Lyssnar du uppmärksamt på det hen har att säga eller lyssnar du hellre till din egen röst? Bidrar du till att nya personer känner sig sedda eller föredrar du att prata med dem som du redan känner? Genom att vara uppmärksam på hur var och en av oss kan påverka arbetsklimatet i positiv riktning ökar förutsättningarna för ett lustfyllt samarbete. 

Vi är alla olika. Vissa är impulsiva, andra vill planera allt in i minsta detalj. En del har lång startsträcka, några är pang på rödbetan. Somliga frågar hela tiden vad kollegorna tycker, andra kör sitt eget race. Våra olikheter berikar ofta, men skapar ibland helt naturligt också missförstånd och irritation. Hur just du uppfattar olika situationer på din arbetsplats beror på många olika faktorer – vad du har för personlighet, din yrkeskompetens, ditt ursprung, var du befinner dig i din personliga utveckling, dagsformen, dina levnadsförhållanden och så vidare. Eftersom vi alla är olika individer blir upplevelserna personliga.

Vi har en förmåga att ta på oss olika roller i olika sammanhang, så även på arbetsplatsen. Inför dina kollegor kan du till exempel vara den pratglada, fixaren, den ostrukturerade, den dominanta, bromsklossen, mysmormorn eller datahackern. 

Vissa roller har vi valt själva. Det kan vara en roll som vi känner oss trygga i, du kanske blir ”den husliga” för att du bakar mycket på fritiden. Det kan också vara en roll vi väljer för att undvika något, genom att vara ”den skojfriska” på avdelningen slipper du befatta dig med konflikter och att ventilera tunga ämnen. 

Det kan även vara en attraktiv roll som vi lägger beslag på, du utnämner dig själv som ”den pyssliga kollegan” och utgår ifrån att de andra tycker att det är jättebra. Ibland är förväntningarna höga: På den här avdelningen behövs en frisk fläkt som kan komma med nya, fräscha idéer! Det passar dig perfekt! Här får du en hel del att leva upp till. 
Vissa roller är oönskade eller påtvingade: Hos oss är det Mia som är ”den ordningsamma”. Hon håller reda på både oss och barnen. Rollen som den ”ordningsamma kollegan” har Mia fått för att ingen annan på avdelningen tar ansvar. Eller: Hos oss är det Per som hanterar de jobbiga föräldrarna. Han är så bra på det. Per har troligen fått den rollen för att ingen annan vill ha den. Ibland kan vi också få en roll utifrån förutfattade meningar: Hon är ett sånt där omplaceringsfall ... Här får personen redan innan hon har börjat en negativ stämpel ryktesvägen. 

Oavsett om det är en roll du har valt själv eller en som någon annan har gett dig kan det vara svårt att bryta mönstret och byta roll, men det går! Ingen roll behöver vara konstant. Om ni då och då stannar upp och tittar på ert arbetslag utifrån blir det tydligt för er hur rollerna är fördelade. Det ger er också en möjlighet att förändra det som inte känns bra. 
Genom att ha en rak och ärlig kommunikation, där alla får utrymme, kan arbetsglädjen växa sig stark. Då ökar även kreativiteten. 

I ett kreativt arbetslag har alla pedagoger samma möjligheter att utvecklas och att pröva nya arbetssätt och infallsvinklar. Alla har samma värde. För den som ingår i ett kreativt arbetslag är det lättare att pröva nya saker, tillåta sig att göra misstag och framförallt att ha roligt.

 Står ni inför en förändring?

Prova att tänka annorlunda, istället för att fastna i gamla invanda mönster.

  • Tänker du: Gemenskapen i vårt arbetslag kan bli förstörd. Tänk istället: Vad spännande att pröva något nytt och att utvecklas som pedagog.
  • Tänker du: Jag tycker det är bra som det är. Tänk istället: Vad bra att jag får möjlighet att förändra min roll i arbetslaget.
  • Tänker du: Jag orkar inte lägga energi på en massa nya saker. Tänk istället: Med nya utmaningar får jag ny kunskap.
  • Tänker du: Är inte det jag gör bra nog? Tänk istället: Det jag är bra på kan jag dela med mig av till mina kollegor.
  • Tänker du: Det där har vi redan prövat. Tänk istället: Det är positivt att vi utnyttjar varandras kompetens.
  • Tänker du: Det är bättre att vi fortsätter att göra det vi är bra på. Tänk istället: Genom förändringar föds nya idéer i ett kreativt flöde. 
  • Tänker du: Man vet vad man har men inte vad man får. Tänk istället: Mitt arbete blir mer lustfyllt med omväxling.
Vem vill du vara?

Det är viktigt att du vet vem du vill vara som pedagog och att din bild av hur en professionell pedagog ska vara stämmer överens med hur du själv är. Om du med jämna mellanrum gör en ärlig och öppen bedömning av dig själv kommer du att ta ett stort steg framåt i din personliga utveckling. 

Kompetensen som du har, i kombination med din personlighet, gör dig speciell. Ingen av dina kollegor är exakt som du och det du tillför kan aldrig helt ersättas av någon annan. Det finns inte två pedagoger som läser en saga på precis samma sätt och det finns heller inte två pedagoger som genomför en aktivitet exakt likadant. 

Oavsett om du är ny i yrket eller har många års erfarenhet har du alltid något eget att tillföra. Vi har alla olika sätt att bemöta, beröra, inspirera och stimulera barnen och kollegorna. Var stolt över din personlighet! Våra olikheter berikar barnens förskolevistelse

Tips

För att förändra din roll i arbetsgruppen är det bra om du försöker:

  • vara rak och ärlig när du kommunicerar med dina kollegor
  • dela med dig av din kunskap och kompetens till dina kollegor
  • pröva något nytt emellanåt.

 

Susanne Bogren och Nanna Klingen

Susanne Bogren och Nanna Klingen

Förskollärare. Driver sedan 2010 Vilja kompetensutveckling och erbjuder kompetensutveckling för förskolepersonal. Läs mer på viljakompetens.se.

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant