Försök ta dig tid att förundras

Var och en har ett ansvar för arbetsklimatet. När vi fokuserar på de små enkla sakerna kan vi hitta glädjen under en arbetsdag, skriver Veronica Nytomt. 

Arbetsmiljön är viktig för att vi ska må bra på jobbet. Arbetsgivaren har ett stort ansvar för att ge oss förutsättningar att utföra arbetet på ett bra sätt, men vi måste också själva vara aktiva. Rektor sätter ramar och ger oss resurser men det är upp till oss att förvalta dessa på ett bra sätt. Det är också vårt ansvar att förhålla oss till de förutsättningar vi har. Det är här självledarskapet kommer in. 

I grund och botten handlar det om hur vi tar hand om oss själva som en resurs. I ett arbete där mycket går ut på att ge av sig själv och även se till att andras behov tillgodoses är det lätt att tappa bort sina egna. Vardagen i förskolan innebär att vi ganska ofta hamnar i stressiga situationer. Flera olika moment under dagen och många barn som vi ska förhålla oss till. Det här kräver att vi gör oss medvetna om vad vi kan göra för att ge oss själva de bästa förutsättningarna att må bra i vår vardag. 

Stress i sig är inte farligt, däremot innebär brist på återhämtning en stor risk för vår hälsa. Vi klarar av hög stress en tid så länge vi ser till att få vila efteråt. Det är väldigt olika från person till person vad som behövs och vi måste själva ta ansvar för att avsätta tid för det. Det handlar dels om den återhämtning vi skapar utanför arbetet, dels om de möjligheter till vila som finns på jobbet. En viktig faktor är att fokusera på det som ger energi och som höjer vår arbetsglädje. 

Mycket handlar också om vad vi har för inställning till olika situationer och hur vi väljer att förhålla oss till det som sker. Delar av vårt uppdrag kan faktiskt också ge återhämtning. Vi ska följa barnens intressen och vara med i det de utforskar och upptäcker. Att följa ett barns utforskande av myror eller att ge sig hän i byggandet av ett sandslott kan vara oerhört avkopplande om vi aktivt kan välja att vara närvarande i det. Här är det viktigt att ha en dialog med kollegorna och även skapa struktur där man turas om att vara den som har ett mer övergripande perspektiv och tar hand om situationer som uppstår, och att vara den som är närvarande med barnen.

”Att ge sig hän i byggandet av ett sandslott kan vara oerhört avkopplande.”

Närvaro i det vi gör ger även möjlighet att stanna upp och förundras över små vardagsföreteelser. Vår arbetsplats är den allra bästa för just det, vi träffar varje dag förundransexperter, nämligen barnen. Förundran är en upplevelse och känsla som genom forskning visat sig ha en mycket positiv inverkan på vårt välmående och upplevelse av glädje. Det är lätt att förundras när vi ger oss själva tillåtelse att fokusera på de små enkla sakerna; sandslottsbygget och utforskandet av myrornas stretande med en liten pinne. 

Att få möjlighet att följa ett barns utveckling ger också stunder av förundran. Ettåringen som gång på gång provar att ta på sig mössan och helt plötsligt lyckas. Eller fyraåringen som länge försökt klara den svåra banan i programmeringsspelet och till slut kommer på hur koden ska se ut. De här små stunderna och till synes enkla situationerna kan bidra till stor glädje även för oss som får följa det på nära håll.

För att få till en hållbar arbetsmiljö behöver vi också skapa fungerande strukturer för arbetet, dels med barnen, dels i planering och administrativa uppgifter. Vi behöver ha en god förståelse för uppdraget, veta vad vi ska göra och varför. Ibland kan det upplevas som om vi får många extra uppgifter där vi inte riktigt förstår syftet, men det är väldigt sällan papper ska fyllas i eller situationer dokumenteras utan anledning. Om du känner dig osäker på syftet så be rektor förklara. Här är det bra att ha en struktur för när saker ska göras och att fördela uppgifterna kollegor emellan så inte allt hamnar på en person. 

Det är heller inte så dumt att tänka ”good
enough”, det är lätt hamna i ett läge där man för­söker göra allt perfekt och lägger ner långt mycket mer tid än vad som verkligen behövs. Även här är det nödvändigt att reflektera över vad vi fokuserar på. Vi behöver se till att vi lägger vår energi på de saker vi kan påverka och själva styra över. Ibland hamnar man i lägen där man helt enkelt inte kan påverka, som storlek på barngrupper, politiska beslut eller att en vårdnadshavare inte passar tiderna. De här situationerna tar vår energi utan att vi kan förändra det, vissa saker får man acceptera eller välja att lägga mindre kraft på. Att skapa en fungerande struktur och att fokusera på det som ger energi är viktigt för ökad arbetsglädje.

Stämningen i arbetslaget är ytterligare en värdefull faktor för arbetsglädje. Här är samspelet kollegor emellan av stor betydelse. Vi behöver alla bidra till att skapa goda relationer i arbetslaget. Det handlar framför allt om att se varandra och acceptera olikheter. Lyssna in och ge utrymme för vars och ens perspektiv. Bekräfta varandras upplevelser och tankar och ge plats för att tänka och tycka olika. Vi är inte alltid överens och vi kan ha olika perspektiv, här behöver vi vara öppna för att se hur olika synsätt faktiskt kan bidra. 

Mitt i en stressig vardag måste vi också komma ihåg att ha roligt tillsammans. Att efter en förmiddag full av kaos kunna skratta åt situationen i stället för att känna att vi misslyckades. Det blir inte alltid som vi tänkt oss och efter en sådan arbetsdag behöver vi hjälpas åt att klappa oss själva på axeln. Lyfta fram de saker som faktiskt blev bra, om det så bara är att vi tog oss igenom dagen och att alla barn blivit mätta och fått möjlighet att vara med sina kompisar.

För att skapa en hållbar arbetsmiljö kan vi inte bara kräva att andra ska se till att lösa problemen. Vi måste vara öppna för vad vi, var och en, kan göra för att skapa förutsättningar så att förskolan blir en arbetsplats genomsyrad av arbetsglädje.      

Veronica Nytomt

Veronica Nytomt

Leg. förskollärare. Arbetar vid Hultsbergs förskola i Karlstads kommun, leder lärgrupper och är engagerad i utvecklingsarbete. Bloggar och föreläser om hur vi kan främja psykisk hälsa i förskola och skola i bloggen nyfiketlyssna.verobalans.se. Föreläser även om hur vi kan levandegöra barnkonventionen och barns rättigheter i förskolan. Läs mer om Veronica Nytomst föreläsningar för Gothia Fortbildning här.
 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant