Redutten - där intryck ger avtryck

En riddarborg? Eller kanske ett fängelse? Redutten, det gamla militära fästningsverket på toppen av Rindö utanför Vaxholm, sätter fantasin i rörelse. Här har Skapande förskola haft sin hemvist – ett samarbete där barn och konstnärer undersöker skapandets mångfald.

Att besöka konstnären Eva Tuvhav Gullbergs ateljé på Rindö Redutt får det att kittla i magen. Den branta stentrappan leder ner till vad som nästan känns som en gammal fängelsehåla, och väl nere på den lilla innergården möts besökaren av snäckor, elefanter och ankor i plast och färgsprakande blommor. Bakom den röda dörren, och inne i själva ateljén, fortsätter det lekfulla. En gammal dockvagn, pennor i mängder, kottar, en bänk med keramiska föremål – ögonen vet inte var de ska fästa blicken.

– Det är faktiskt lite, lite läskigt, säger en av femåringarna från Rindö förskola, när de en och en på led stiger in i Eva Tuvhav Gullbergs egna lilla universum.
Väl inne i ateljén verkar all eventuell osäkerhet som bortblåst. Detta är andra gången barnen besöker Redutten. Vid första besöket fick de förutom att bekanta sig med de spännande lokalerna också arbeta med temat Linjer och seendet. Bland annat fick de öva upp sitt bildseende och arbeta med olika material och tekniker för att forma en linje. Idag är uppgiften att skapa en ritrobot. 

Eva Tuvhav Gullberg radar upp nio olika robotar som hon själv gjort på det stora bordet i ateljén. Robotarna är alla olika och fantasifulla på sitt eget sätt. En ser ut som en barbiedocka, en annan består av ett par självgående skor och två har pennor som ben och kan rita av sig själva.

Får jag prova! och Vad är det här?! utbrister flera barn spontant när robotkavalkaden visar upp sina färdigheter. Allra mest förtjusning och gapskratt får den robotiserade mjölkvispen, som inte alls gör det den är tänkt att göra, utan med full fart smiter iväg över bordet.

– Man måste prova sig fram innan det blir rätt, säger Eva Tuvhav Gullberg och skrattar lika mycket som barnen. Och så ska man komma ihåg att det är helt okej att göra fel.

Eva Tuvhav Gullberg är både projektledare och konstnär i Skapande förskola, som i år går under temat Mångfald i skapande och skapandets mångfald. Hon har arbetat länge inom förskolan och brinner för att förmedla vikten av estetik och skapande. Speciellt i vår allt mer teknikfokuserade värld. 

– Barn är av naturen både skapande och kreativa, och förskolan behöver generellt bli bättre på att utveckla förståelsen kring kreativitetens roll i barnens lärande. Vilket absolut inte behöver utesluta teknikanvändande. Tvärtom! 

I projektet har ungefär 50 femåringar deltagit. Barnen har delats upp i grupper om högst tio barn per grupp, som sedan under två tillfällen fått arbeta praktiskt med en yrkesverksam konstnär på Redutten inom ämnena måleri, skulptur, grafik, bokbinderi eller dockteater. Förutom att barnen ska få en ökad kännedom om olika konstnärliga uttryck och få möjlighet att arbeta med nya kreativa material, är tanken att barn och förskollärare ska möta konst tillsammans och utmanas i sitt kreativa tänkande. Även miljöaspekten har varit viktig och i projektet har man till största del använt återbruksmaterial. 

"Det här är en fantastisk möjlighet för barnen att få upptäcka, erfara och utveckla sitt lärande kring konst och skapande."

Eva Tuvhav Gullbergs roll som projektledare har till stor del bestått i att skapa så goda förutsättningar som möjligt för projektet, bland annat genom att vara ”spindeln i nätet” i kontakten mellan konstnärer, förskola och kommunen. Förutom en stor del administrativt arbete har hon också projektlett olika möten. Bland annat för konstnärerna på Redutten, där man till exempel diskuterat ämnen gällande förhållningssätt och sekretess, och senare även delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser av arbetet. 

Tanken med Skapande förskola är att det ska ge ett långsiktigt avtryck på hur förskolan arbetar med konst. Såväl barn som förskollärare ska bredda sin syn på vad konst kan vara och hur man konkret kan arbeta med den, enligt Eva Tuvhav Gullberg. Detta är också något som poängteras av Statens kulturråd och som går hand i hand med läroplanen. Där står uttryckligen att ett av förskolans mål är att ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Rektorer, förskollärare och konstnärer som deltagit i projektet har omfamnat arbetet med hull och hår och Eva Tuvhav Gullberg tycker att samarbetet på det hela taget gått mycket bra. Den största utmaningen har varit att skapa så bra förutsättningar som möjligt i mötet mellan förskolans pedagoger och konstnärerna. Bland annat genom att säkerställa att förskolorna förbereder sig ordentligt samt att se till att barn med speciella behov får det stöd de behöver. 

– Vi har lagt stor vikt vid att förskolorna både ska förbereda sig inför besöken och också göra en ”hemläxa”. Tanken är att barnen ska känna att de är delaktiga i projektet och att det blir en fördjupning i deras lärande. Det ska inte bara upplevas som två roliga utflykter.

Och barnen i Rindö förskola har verkligen tagit sin läxa på största allvar. Bland annat har de gjort en ritsaga, en bildanalys och ritat av skuggor. Nu är de heltaggade på att få skapa en ritrobot. I par om två förses barnen med beståndsdelar till roboten och får lära sig hur ett batteri fungerar. Stegvis, och med stort engagemang och fokus, växer tre fantasifulla och vackert dekorerade robotar fram. 

– Kom, nu är det dags för ”testkörning”, säger Eva Tuvhav Gullberg när byggena är färdiga, samtidigt som hon lägger ut ett stort vitt papper på golvet i studion.

– Dags för robotkavalkad!

Efter att barnen justerat en del pennben och klurat lite till på varför vissa batterier inte riktigt fungerar med en gång, skuttar nu de sprillans nytillverkade robotarna ut över pappret.

”Hurra” applåderar alla sex barn och skrattar ljudligt när dagens arbetssession nästan är på väg att avslutas med en stor robotkollision.

För Rindö förskola var det en självklarhet att delta i Skapande förskola, berättar förskolläraren Micaela Laitinen.

– Det här är en fantastisk möjlighet för barnen att få upptäcka, erfara och utveckla sitt lärande kring konst och skapande. Det är också berikande för oss som förskollärare då vi får ett bredare perspektiv på vad estetisk undervisning kan vara och hur vi kan tillföra olika kunskapsformer.

Micaela Laitinen tycker också att det varit givande att se uthålligheten och koncentrationsförmågan hos barnen när de får ägna sig åt ett ämne som de tycker är roligt, intressant och spännande. 

– Vi kommer absolut att fortsätta testa och utforska nya skapandeformer, även efter att projektet är slut.

I skrivande stund är det bara några veckor kvar tills Skapande förskola avslutas och Eva Tuvhav Gullbergs uppgift blir då att sammanställa en slutrapport som ska lämnas till Statens kulturråd. Även förskolorna kommer att få en enkät och göra en utvärdering av projektet. Men innan dess blir det en stor utställning på Redutten där barnens konstnärliga verk och processer ska visas upp. 

– Jag tror att det här arbetet ger en fördjupning till alla som deltagit. När jag ser glädjen hos ett barn som upptäcker sitt eget skapande och plötsligt förstår hur något hänger ihop – då känner jag en verklig tillfredsställelse. 

En robotvisp har fått fnatt! Eva Tuvhag Gullberg och barnen från Rindö förskola skrattar gott tillsammans.
 

Ungefär 50 femåringar har deltagit i projektet Mångfald i skapande och skapandets mångfald.

Att kunna samarbeta är en viktig del av arbetet med att bygga en robot.
 

Plus och minus. Barnen får lära sig hur ett batteri fungerar. 

Prev
Next
Redutten

Rindö Redutt, utanför Vaxholm, är en del av ett gammalt militärt fästningsverk högst upp på ön Rindös västra del. Idag finns här den ideella Konstnärsföreningen Redutten där ett tjugotal yrkesverksamma konstnärer med olika estetiska uttryck har sina ateljéer. 

Skapande förskola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan förskola/skola och det professionella kulturlivet och infördes 2008. Från hösten 2017 kan även förskolor söka bidraget som fördelas av Kulturrådet. 

Vaxholms stad är huvudman för Mångfald i skapande och skapandets mångfald under läsåret 2018/2019.  I projektet deltog femåringar från fem av Vaxholms sju kommunala förskolor och familjedaghem samt tio konstnärer. Syftet har bland annat varit att ge ökad kännedom om mångfald i konstnärliga uttryck samt göra det möjligt för barn och förskollärare att möta konst tillsammans och utmanas i sitt tänkande.

Så använder du återbruk och naturmaterial – Eva Tuvhav Gullbergs bästa tips
  • Inflytande leder till ansvar. Låt barnen vara delaktiga i hela förloppet när ni hanterar material. Från att göra inköp, uppackning, ta tillvara kartonger, materialets plats, inreda, sortera, materialvård (till exempel tvätta penslar och färgpuckar) och plats för återvinning.Arbeta med sinnena och estetiska uttryck i skog, mark och park för att skapa en fördjupad dialog och relation med naturen. 
  • Använd naturlera som går att återvinna istället för playdough och plastleror. Se här.
  • Använd häftmassa istället för klister för att ”limma” fast mindre lösa delar. Det är lätt att både förändra och experimentera med designen och det är enkelt att återvinna både häftmassan och de lösa delarna.

 

Läs fler

Åsa Fridman

Åsa Fridman

Frilansjournalist

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant