Alla hänger med i lekens demokrati

Det är skogsdag. Barnen är glada. I skogen är det högt i tak och lätt att leka. Lilla, Kompis och två storbarn har petat med pinnar i den ihåliga stocken för att utmana krokodilerna där. När krokodilerna är besegrade bygger barnen en koja strax bredvid. De samarbetar, prövar olika idéer, kommer med inspel som förhandlas och bygger upp sin lek med sina fantasier och erfarenheter. Mest storbarnen, och de yngre lär sig massor.

Till sist är kojan klar och barnen tar utflyktsfilten till golv och två kuddar som fanns på kärrans flak ökar komforten. De lägger sig ner två på var kudde och myser. Lilla, som har kortast tålamod, far snart upp och hivar i väg kudden mot de äldre barnen; Pang-kaka! ropar hen lycklig och hoppar upp och ner. Och så är kuddkriget i gång. Ett av storbarnen får båda kuddarna på sig och fintar Lilla och Kompis genom att kasta i kors: Dubbel-pang-kaka! Ena kudden far i huvet på Kompis. Det gör ont. Storbarnet märker strax att Kompis inte har det bra. Förlåt! Det var inte meningen att det skulle ta så hårt. Här, nu kan du kasta och göra Pang-kaka! Kompis blir glad igen. Strax därpå kryper de svettiga ut ur kojtältet, puh! Och leken rullar vidare med balans på ihåliga stocken. Storbarnen går före och de yngre imiterar.

De yngre barnen blir utmanade i sin lek av de äldre, med mer avancerade lekar. Och de äldre utmanas att ta ansvar och se till att alla hänger med. Barn gör erfarenheter av demokrati i sin lek. När den fungerar, som här, gör de positiva demokratiska erfarenheter som handlar om tre olika aspekter av demokrati: som sätt att leva när de gör lekandet gemensamt och samarbetar och förhandlar, som demokratiska rättigheter genom inflytande och delaktighet, och även om demokratiska skyldigheter som att ta ansvar för sina handlingar, gottgöra och fortsätta leka. Vi som lever eller arbetar tillsammans med barn har två stora demokratiska uppgifter här, som förebilder i hur vi lever tillsammans och som skyldighet att skapa ett demokratiskt och lekfullt klimat i barngruppen.

”När leken inte fungerar gör barn erfarenheter av brist på demokrati.”

När leken inte fungerar gör barn erfarenheter av brist på demokrati. De lär sig inget om vad demokrati är, hur den levs och görs i samspel. Men de lär om maktordningar och manipulationer. Hur kan det ha fått gå så långt? Bättre sent än aldrig krävs det att den vuxne tar ansvaret för att återskapa det demokratiska lekklimatet och involverar sig lyhört och flexibelt i barnens lekande. Den vuxne behöver då visa konkret i handling hur en lyssnar på varandra, ger inflytande, skapar delaktighet och samarbetar – så att alla hänger med.

Taggar
Läs fler

Margareta Öhman

Margareta Öhman

Psykolog, författare till bland annat Värna barns lekstyrka (Gothia Fortbildning, 2019) och barnkulturvetare med mer än fyrtio års erfarenhet av att arbeta med barn och vuxna i förskolan. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant