PERMA – ett stöd i vardagen

Med hjälp av fem faktorer kan vi skapa situationer som fungerar och ger glädje för alla barn.

Det finns många sätt att ta sig an situationer där barn återkommande hamnar i utmaningar. Under 1990-talet fokuserade flera forskare på välmående och ökad livskvalitet hos personer med funktionsnedsättningar. De sällar sig till en grupp som ibland samsas under begreppet positiv psykologi. Den amerikanska psykologen Martin Seligman ville förstå vad som skapar välmående och varför vissa människor inte utvecklar psykiska problem, till exempel depression. Hans arbete dockade väl med den utveckling som under början av 2010-talet landade i lågaffektivt bemötande med fokus på att minska lidande och negativa känslor.

Seligman beskrev fem faktorer som kännetecknar människor som är lyckliga, vilket inom den positiva psykologin ses som synonymt med begreppet välmående. Beskrivningen ger begreppet PERMA som står för Positiva känslor, Engagemang, Relationer, Mening och Att uppnå något.

Positiva känslor handlar om att uppleva glädje och kärlek men även tillit. Engagemang handlar om att bli uppslukad av något som ger njutning. Vi kan se barn som i leken är helt uppslukade av det de gör. De är inne i ett flow där det ena leder till det andra som leder vidare till det tredje utan upphakningar. Relationer är essentiella för oss människor. Att höra ihop med någon annan är avgörande, till exempel en eller flera kamrater i en lek, men självklart också med de vuxna som finns i barnets vardag. Vardagen behöver även vara meningsfull. De allra yngsta barnen har en nyfikenhet på omgivningen som räcker långt och nyfikenheten är viktig att behålla även uppåt åren.

För barn är det meningsfullt att leka och göra saker med andra, som en del av en gemenskap. Samtidigt kan vi se att många barn med autism inte drivs av just den sociala gemenskapen på samma sätt som de flesta andra barn gör. De har också rätt att må bra i en förskola som bygger på att vi lär genom socialisation. Sista bokstaven i PERMA står för att uppnå något, vilket för barn i förskolan kan handla om alla de små mål som nås dagligen: fylla sand i en hink och vända till ett torn, skapa en målning eller duka bordet inför lunchen.

Ett arbetssätt som med fördel kan prövas av pedagoger bygger på PERMA-modellen. Skriv en lista med 20 rutor (5 kolumner och 4 rader). Ovanför var och en av de fem kolumnerna skrivs ett av begreppen i PERMA (Positiva känslor, Engagemang, Relationer, Mening och Att uppnå något). På varje rad under respektive begrepp skrivs: Vilka situationer? Hur kan vi öka dem? Hur ofta? Hur kan vi dokumentera?

Genom att välja ett barn som ofta hamnar i utmaningar och fylla i de situationer som ger positiva känslor, engagemang, goda relationer, mening och en upplevelse av att uppnå något, blir vi mer fokuserade på det som skapar välmående. Skriv sedan hur ni ska göra för att öka dessa situationer, hur ofta det ska ske och hur ni ska dokumentera det hela. Låt gärna pappret vara ett levande dokument där ni fyller i nya saker allteftersom. Genom att göra mer av det som fungerar och ger glädje kan vi bli bättre på att skapa bra situationer.

 

Referens

Chipumbu Havelius, A. (red) (2016). Lågaffektivt bemötande. Lund: Studentlitteratur.

 

PERMA

 

 

Läs fler

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant