Ge barnen förutsättningarna

I en rapport från FN:s utvecklingsprogram som släpptes i december 2019 läser vi att ojämlikheten ökar över hela världen. Globalt sett har det skett framgångar vad gäller hälsovård och utbildning som blivit tillgängligt för fler, men de mest utsatta omfattas inte av framgångarna, tvärtom ökar klyftorna. Detta skapar misstro mot demokratiska system vilket är djupt oroande.

Förskolan ska skapa en likvärdig utbildning för barnen i Sverige. Vi måste inkludera alla för att ge en likvärdig tillgång till vårt samhälle. Det handlar om att se varje barns behov och skapa förutsättningar för omsorgsfullt lärande, att fördela resurser och ge extra stöd till dem som behöver det – på varje avdelning, i varje förskola men också mellan förskolor i den egna kommunen och mellan olika kommuner. Ska alla barn få en likvärdig utbildning måste vi se behoven hos barnen vi har närmast men också förstå vikten av att se bortom vårt eget och samarbeta för att organisera vår förskoleutbildning på bästa sätt utifrån de förutsättningar som finns i samhället.

I Skolinspektionens rapport om förskolans arbete med jämställdhet från 2017 läser vi att jämställdhetsarbetet inte är tillräckligt medvetet och aktivt. Enligt läroplanen ska jämställdhetsarbetet vara en del i det systematiska arbetet vilket innebär att om vi ska skapa ett hållbart jämställdhetsarbete behövs kunskap och tid för arbetslag att reflektera tillsammans. Man behöver till exempel diskutera vad jämställdhet är och kanske börja observera varandra i olika situationer. Då kan vi få syn på hur vi bemöter barnen och om det skiljer sig åt mellan flickor och pojkar och vad det i så fall beror på.

Vi behöver observera vår utbildningsverksamhet utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Vilka handlingsutrymmen har barnen i våra olika lärmiljöer? Finns skillnader som kan kopplas till kön? Är de tillgängliga för alla barn? Hur har vi anpassat lärmiljön och hur stöttar vi barn som har någon form av funktionsnedsättning? Hur är vi förebilder för barnen i mötet med olikheter?

Jag hoppas att temat kan stödja dig och dina kollegor i arbetet med att skapa en mer likvärdig utbildning för alla barn och att de barn som går i förskolan idag får goda förutsättningar för en jämlik och jämställd framtid. Det går inte att ändra på värderingar och normer över en natt. Det krävs hårt och kontinuerligt arbete där vi vågar diskutera och ge varandra utrymme att tycka och tänka fritt för att komma vidare.

Lycka till!

 

Läs fler

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant