Jämlikhet fördjupar relationerna

Klockan är 8.30 och vi är på väg ut. Jag hör mina kollegor prata med barnen om vilka kläder som behövs. Det är kallt ute, ser ni på taket att det är vitt? Det är för det är frost där. Vi behöver alla ha tjock mössa och tjocka vantar på oss så att vi inte fryser.

När vi kommer ut hjälps vi åt att plocka fram de stationer vi har på vår gård. Magneter och lego, böcker, spannar och spadar. Vi lägger ut sittdynorna som vi har materialet på och sedan är leken och det estetiska konstruerandet igång. 

Lina, jag skulle vilja tälja. Jag har en pinne och jag har täljvantar på mig, säger ett av barnen. Vi plockar fram täljkniv till mig och ”täljskalare” (potatisskalare) till barnet.

Där sitter vi sedan tillsammans, bredvid varandra och täljer. Vi är kanske inte helt jämlika eftersom jag som pedagog alltid måste förhålla mig till det asymmetriska maktförhållande som är ständigt närvarande mellan mig och barnen. Jag har i egenskap av vuxen mer reell makt än barn. Exempelvis är jag fysiskt starkare, har större vokabulär och mer utvecklad kognition än barnen i förskolan. Detta måste jag förhålla mig till, vara försiktig med och behandla med respekt och vördnad.

"Där och då suddar vi för stunden ut lite av det asymmetriska maktförhållande som finns mellan oss."

Så när vi sitter där på rumpan tillsammans på varsin sittdyna och täljer, då händer något. Vi hamnar i ögonhöjd med varandra. Där och då arbetar vi med samma sorts verktyg, utför samma syssla och delar gemensam process. Där och då suddar vi för stunden ut lite av det asymmetriska maktförhållande som finns mellan oss. Där och då kan vi bara få vara två individer som tillsammans möts över något gemensamt där vi båda är precis lika viktiga för uppgiften vi utför oavsett om vi är barn eller vuxna. 

Min  upplevelse är att ju fler sådana här stunder vi kan skapa, där känslan av jämlikhet uppstår,  desto djupare blir relationerna mellan oss. När vi blir sedda för de individer vi verkligen är, då finns vi fullt ut. Då är vi inte tre år eller 36 år, inte stora eller små, starka eller svaga. Då bara är vi de vi är. 
 

Läs fler

Lina Karlström

Lina Karlström

Förskollärare uteförskolan Stock och sten, Malmö stad. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant