Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Uppmärksamma undervisning

Jag är ganska säker på att många av er som arbetar i förskolan bedriver undervisning, men är tveksamma inför att faktiskt sätta ord på det.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

#1
Årgång 43 - 2018
TEMA:
Årgång 43 - 2018
TEMA:
Undervisning

Uppmärksamma undervisning

Jag är ganska säker på att många av er som arbetar i förskolan bedriver undervisning, men är tveksamma inför att faktiskt sätta ord på det.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

Porträttet

”Jag vill att det ska bli bra helt enkelt”

Titeln generaldirektör är en roll som förpliktigar. Och Skolinspektionens chef, Helén Ängmo, tar sin uppgift på största allvar. Men det är också ett arbete hon tycker är bland det viktigaste som finns.

Nr 1: 2018
TEMA:
Undervisning
Här finner du artiklar och verktyg som ni kan diskutera i ert arbetslag om detta nummers tema.

”Barnen vill lära genom hela dagen”

Ett större fokus på undervisningen har gjort förskollärarna på Dirigentens förskola i Karlstad medvetna om vad de gör och varför. Det har skapat ökad stolthet och en tydligare yrkesroll.

– Vi tar vårt yrke och barnens utbildning på allvar, säger förskollärare Malin Brink.

Nr 1: 2018

Motiga metoder gav nya insikter

De senaste åren har Värby och Hattstugans förskolor provat och utvärderat flera olika metoder för undervisning. Det har utvecklat verksamheten och fått pedagogerna att känna sig tryggare i sina roller.

Nr 1: 2018
TEMA: Undervisning

Utgå från barnens förmågor

Förskolan lägger grunden för resten av skoltiden och i läroplanen finns fem viktiga förmågor som barnen behöver utveckla för ett livslångt lärande. Hur kan förmågorna utvecklas i verksamheten? Theres Åkerblom guidar dig på vägen.

TEMA: Undervisning

Grunden för uppdraget

Förskolans verksamhet ska vila på demokratins grund och genom till exempel leken ska barnen utveckla demokratiska kompetenser och förmågor. Pedagogernas uppgift är att möjliggöra ett lärande genom inflytande, delaktighet och ansvarstagande.

Nr 1 2018
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Undervisning

Diskutera

Nr 1 2018
Praktisk pedagogik
lock
Se allaSe färre
NÄSTA NUMMER

Förskoletidningen nr 4/2021 ute 18/8!

Nästa nummer av Förskoletidningen kommer den 18 augusti och har tema Demokrati.

Nr 4 2021

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant