Krockar och möjligheter

Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. Så inleds avsnittet Saklighet och allsidighet i förskolans läroplan. Samtidigt ska vi hävda de grundläggande värden som anges i styrdokumenten och klart ta avstånd från sådant som strider mot dessa värden. Det är ett stort och viktigt uppdrag. Som kan medföra krockar. Som kan medföra möjligheter.

I uppdraget ingår också att överföra och utveckla ett kulturarv, samt att synliggöra olika kulturer i utbildningen. I detta tema om kulturmöten försöker vi skapa förståelse för vad detta kan innebära. För kulturmöten – och krockar – uppstår hela tiden. Det är inte bara när vi möter barn och familjer med annan bakgrund än den svenska, som kanske är det första vi tänker på. Det sker möten och krockar mellan människor ur olika socioekonomiska livssituationer, med olika erfarenheter i sitt bagage och mellan värderingar som präntats in sedan barndomen. 

När värderingar och erfarenheter passar in i förskolans grundläggande värderingar blir mötet ganska enkelt, desto svårare när det krockar. Vanligt är också att vårdnadshavare har en bild av vad förskola ska vara som inte riktigt stämmer med uppdraget. Hur skapar vi förståelse för att alla inte alltid får exakt samma sak, att det faktiskt är mer rättvist för barnen att vi gör olika? 

”När personalen är trygg och har en grund att stå på är det lättare att se möjligheter, att vända krockar till möten som skapar möjligheter.”

Alla förskolor behöver ofta och kontinuerligt diskutera de värden som ligger till grund för verksamheten. På så sätt skapas en trygghet hos varje medarbetare kring vad som faktiskt står i styrdokumenten och vad det innebär. När personalen är trygg och har en grund att stå på är det lättare att se möjligheter, att vända krockar till möten som skapar möjligheter. Vi kan då förhoppningsvis förstå vilka perspektiv som ligger bakom någons agerande eller åsikt. När vi förstår andras skäl kan vi agera och förklara utifrån vårt uppdrag. 

Tack alla er som återkopplat med positiv feedback på tidningens nya form! Mest positiv respons har vi fått på Praktisk pedagogik. Vi hoppas verkligen att den ska bli ett verktyg för er i vardagen. Våra nya vinjetter där vi lyfter barnens samt rektors perspektiv har också uppskattats. Vill ni att vi besöker er förskola och intervjuar barn, eller har du som rektor lust att vara med och berätta om hur du jobbar? För att vi ska kunna leverera innehåll som stöttar er i ert arbete önskar vi fylla på vårt nätverk av barnskötare, förskollärare och rektorer som kan tänka sig svara kort på frågor kring teman, bokidéer eller konferensinnehåll som vi planerar. Låter något av detta intressant får du gärna höra av dig till oss på redaktionen så berättar vi mer.

Trevlig läsning!

Läs fler

Malin Malmström

Malin Malmström

Chefredaktör

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant