Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Krockar och möjligheter

Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. Så inleds avsnittet Saklighet och allsidighet i förskolans läroplan. Samtidigt ska vi hävda de grundläggande värden som anges i styrdokumenten och klart ta avstånd från sådant som strider mot dessa värden. Det är ett stort och viktigt uppdrag.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

#2
Årgång 44 - 2019
TEMA:
Årgång 44 - 2019
TEMA:
Kulturmöten

Krockar och möjligheter

Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar. Så inleds avsnittet Saklighet och allsidighet i förskolans läroplan. Samtidigt ska vi hävda de grundläggande värden som anges i styrdokumenten och klart ta avstånd från sådant som strider mot dessa värden. Det är ett stort och viktigt uppdrag.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

Porträttet

Med tilliten som redskap

Hon har fått sjukfrånvaron att sjunka, de så kallade ”problembarnen” att trivas och nominerats för sitt ledarskap. Ylva Lindahl är förskolechefen som har valt att se möjligheter där andra har sett bekymmer.

Nr 2: 2019
TEMA:
Kulturmöten
TEMA: Kulturmöten

Med plats för mångfald

I förskolan ska barnen få förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet. De ska också få förståelse för andra kulturer, människors olika värderingar och levnadsförhållanden. För att göra detta möjligt behöver vi prata mer med varandra om normer, krockar, likheter och skillnader kring kultur och utbildning, menar Susanna Anderstaf.

Reportage

Lika men ändå olika

I Gånglåtens förskola i Västra Frölunda har arbetet med Barnens planet gjort att pedagogerna lyfter upp likheter och skillnader på ett mer medvetet sätt.
– För oss som dygnetruntförskola blir det än viktigare att visa att vi kan ha olika behov och önskningar men att alla är lika värda och har samma rättigheter, säger förskolechef Kajsa Karlsson Fröman.

Nr 2: 2019
Reportage

Äventyret – mångfald berikar

Barns förståelse för andra börjar med förståelsen för kompisen och hens familj. Förskolan Äventyret i Falköping har jobbat med kulturmöten under två år och har lärt sig att barnens egna trygghet är grunden för att möta olikheter. Mår barnen bra, känner sig omtyckta och kompetenta, kommer oftast resten gratis, säger förskolläraren Jennie Höglund.

Nr 2: 2019
TEMA: Kulturmöten

Kultur – att skapa mening

Ibland betraktas kultur som något oföränderligt och människor kan bli representanter för något de kanske inte känner eller tycker. Men kultur handlar om att skapa ordning och mening i tillvaron och är egentligen föreställningar och idéer som formar och formas av sociala relationer mellan människor. 

TEMA: Kulturmöten

Rollen som språklig förebild

Vi vuxna är viktiga språkliga förebilder i förskolan.  Därför behöver vi bli medvetna om vårt eget sätt att språka och kommunicera och hur det direkt påverkar barnen sätt att språka och kommunicera. Hur kan man säkerställa att man är en språklig förebild?

Nr 2 2019
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Kulturmöten

Reflektera

Nr 2 2019
Praktisk pedagogik
lock
Se allaSe färre
Reportage

Vitlycke förenar forntid, historia och nutid

Historien är ständigt närvarande i Vitlycke förskola. Undervisningen sker bland tusenåriga hällristningar, i skogs- och odlingslandskap och i långhus och visten i bronsåldersbyn. 

Nr 2: 2019
NÄSTA NUMMER

Förskoletidningen nr 1/2022 ute i februari!

Nästa nummer av Förskoletidningen kommer ut i februari 2022. Temat kommer handla om systematiskt kvalitetsarbete. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant