Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Kreativ lekfullhet

Ni måste vara kreativa varje dag och ni måste ha ett lekfullt sinne. Från den stund ni kliver in på avdelningen måste ni vara lyhörda för var barnen befinner sig och vilka möjliga utmaningar och möjligheter som kan uppstå under dagen.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

#2
Årgång 43 - 2018
TEMA:
Årgång 43 - 2018
TEMA:
Leken

Kreativ lekfullhet

Ni måste vara kreativa varje dag och ni måste ha ett lekfullt sinne. Från den stund ni kliver in på avdelningen måste ni vara lyhörda för var barnen befinner sig och vilka möjliga utmaningar och möjligheter som kan uppstå under dagen.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

Porträttet

”Hjärtat måste vara med”

I framtiden skulle Anna Ekvall helst vilja titulera sig som enbart barnadvokat, men idag åtar hon sig även andra mål. Att företräda barn och unga som utsatts för brott är ändå det som ligger henne varmast om hjärtat.

Nr 2: 2018
TEMA:
Leken
TEMA: Leken

Ge barnen livsluft

Lekens centrala plats i förskolans utbildning gör den till ett självklart verktyg i undervisningen. Men leken har också ett egenvärde med olika kvaliteter. Den ger barn en känsla av glädje och genom leken kan de uppleva sig som kompetenta aktörer. Den är också en viloplats bortom krav och prestation.

Stör ej – lek pågår!

I Linnéstugans och Lillgårdens förskolor i Sjöbo är leken i centrum för undervisningen. Inspirerade av Reggio Emilia-pedagogiken använder pedagogerna ofta naturmaterial för att stimulera barnens fantasi och inlevelseförmåga.  

Nr 2: 2018

Lekgrupp lockar barnens lust

I Bullergårdens förskola har organiserade lekgrupper förändrat pedagogernas arbetssätt och barnens lek. Numera är leken lugnare och konflikterna färre. Dessutom har barnen lättare att hitta sin egen lek. Lekgruppen har blivit ett pedagogiskt redskap.

Nr 2: 2018
TEMA: Leken

Låt leken ta demokratiska former

Förskolan vilar på demokratins grund och pedagogen behöver därför reflektera över sin demokratisyn. Arbetet med demokrati behöver göras konkret och det behövs en plan för vad begreppet kan betyda i verksamheten. I leken kan barnen öva på demokrati.

TEMA: Leken

Miljöns möjligheter

Som vuxna är vi en del av den pedagogiska miljön. Det är inte bara den fysiska miljön som har betydelse, utan också hur vi förhåller oss till miljö och material. En bra lekmiljö är ofta en bra lärmiljö och tvärtom.

TEMA: Leken

Diskutera

Nr 2 2018
Praktisk pedagogik
lock
Se allaSe färre
Reportage

Show and Tell bygger självförtroende

Med metoden Show and Tell – visa och berätta – blir barnen vana vid att prata inför en grupp. På Pysslingen Förskolor Katrineberg i Stockholm finns 25 olika nationaliteter och ungefär lika många språk. Här ger metoden stor utdelning även språkligt och i relationerna i gruppen.

Nr 2: 2018
NÄSTA NUMMER

Förskoletidningen nr 1/2022 ute i februari!

Nästa nummer av Förskoletidningen kommer ut i februari 2022. Temat kommer handla om systematiskt kvalitetsarbete. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant