Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Nytt år – nya möjligheter

Det är när vi får syn på normen och sätter den i relation till hur den påverkar pojkar och flickor som vi kan påbörja ett jämställdhetsarbete där varje barn får möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

#1
Årgång 42 - 2017
TEMA:
Årgång 42 - 2017
TEMA:
Jämställd förskola

Nytt år – nya möjligheter

Det är när vi får syn på normen och sätter den i relation till hur den påverkar pojkar och flickor som vi kan påbörja ett jämställdhetsarbete där varje barn får möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

Porträttet

Lyfter glädjen med yrket

”Jag älskar att vara förskollärare” skrev Marie Ewald i ett Facebook-inlägg samtidigt som hon uppmuntrade fler att berätta vad som var bra med yrket. Det fick kommentarer och gilla-markeringar att strömma in i hundratal.

Nr 1: 2017
TEMA:
Jämställd förskola
Temat för detta nummer är i sin helhet: Jämställd och normmedveten förskola.
TEMA: Jämställd förskola

Normkritik – att stå på barnets sida

Arbetet med normkritik i förskolan handlar om att ställa sig på barnets sida och stå upp för rätten att utvecklas som individ och duga som man är. För att skapa förändringar som leder till att alla får samma möjligheter i livet behöver vi agera annorlunda i vardagen – vi behöver bli normkreativa.

Reportage

Normmedvetenhet ger ökad självkänsla

Kodordet ”blomma” och mycket tid för diskussion och reflektion är viktiga verktyg för förskolan Eriksgårdens arbete med normkritik. Efter drygt två års arbete märker pedagogerna att barnen väljer mer fritt mellan aktiviteterna och har fått starkare självkänsla.

Nr 1: 2017
Reportage

Med rätt att få vara sig själv

Förskolan Egalia på Södermalm i Stockholm är en förskola där genus och jämställdhet genomsyrar all verksamhet. Här hörs inga han eller hon, istället tilltalas barnen med förnamn eller som ”kompis”. Som första förskola i Sverige hbt-certifierades Egalia och systerförskolan Nicolaigården 2010 av RFSL.

 

 

Nr 1: 2017
TEMA: Jämställd förskola

Bångstyriga barn lyfter normerna

Normer kan vara svåra att upptäcka men de behöver synliggöras för att vi ska kunna granska dem. Genom att sätta sig upp mot normerna kan bångstyriga barn bidra till att lyfta dem och förnya demokratin i förskolan.

TEMA: Jämställd förskola

Leksakers betydelse

Leksaker har olika inverkan på hur genusrelationer och leksituationer utvecklas och därmed också på barnens lärande. Tolkningsbara leksaker, till skillnad mot färdigtolkade, ger både flickor och pojkar möjlighet att skapa gemensamma lekar och leder till en mer öppen lek.

Nr 1 2017
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Jämställd förskola

Diskutera

Nr 1 2017
Praktisk pedagogik
lock
Se allaSe färre
Reportage

Känslostarkt när barnen får påverka pjäsen

När barnen ska se teater ska den vara till för dem och inte de vuxna som vill visa. Det är utgångspunkten för Teater De Vill, som alltid visar sina förställningar för barngrupper under arbetet med produktionen – så att de kan vara med och påverka.

Nr 1: 2017
Digitalt

Ta vara på möjligheterna

En målsättning som jag alltid har haft med mig som pedagog är att utmana barnen att våga tro på sig själva och lita på sin egen förmåga. Vi behöver skapa ett klimat där de vågar testa, utforska, reflektera och ifrågasätta. För att nå dit måste vi skapa trygghet i barngruppen, visa på att det även är okej att misslyckas och att vi alla gör saker på olika sätt. 

Nr 1 2017
Praktisk pedagogik
lock
NÄSTA NUMMER

Förskoletidningen nr 1/2022 ute i februari!

Nästa nummer av Förskoletidningen kommer ut i februari 2022. Temat kommer handla om systematiskt kvalitetsarbete. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant