01
02

Lika för alla

Är det skillnad på jämlikhet och jämställdhet? Hur kan vi uppmuntra barnen att bli mer medvetna om allas olika förutsättningar och att både ge och ta plats? 

Läroplanen är tydlig – arbetslaget ska medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet och utbildningen ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn. Inget barn ska utsättas för diskriminering. 

Jämlikhet handlar om att alla individer ska ha lika rättigheter och möjligheter, oavsett ålder, sexualitet, etnicitet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller funktionsnedsättning. Jämlikhet berör med andra ord alla diskrimineringsgrunder. I politiska sammanhang handlar det även om inflytande och sociala förhållanden. 

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter. Jämställdhet förutsätter till exempel en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om arbete, lika tillgång till utbildning, delat ansvar för hem och barn samt frihet från könsrelaterat våld. 

Tips!

Talpinne/Talsten

Använd en talpinne eller en talsten som stöd i samlingen. Det barn som har pinnen eller stenen har ordet. På detta sätt får alla barn möjlighet att ge och ta plats. De får uppleva att bli lyssnade till och de får dela med sig av sina tankar. De får också erfarenhet av att lyssna på andras åsikter och ta hänsyn till andras tankar och uppfattningar. 

Trivselregler 

Utforma tillsammans med barnen regler om hur ni ska vara mot varandra. Låt barnen tillsammans diskutera frågor som:

  • Hur är en bra kompis?
  • Hur vill vi vara mot varandra?
  • Hur visar vi att vi tycker att någon annan gjort något bra?

Formulera citat utifrån barnens svar, till exempel Vi hjälper varandra eller Vi plockar upp efter oss. Undvik pekpinnar och lägg fokus på det positiva. 
Sätt upp citaten synliga för alla och låt citaten genomsyra verksamhetens vardag. Om konflikter uppstår kan citaten vara till hjälp för att lösa situationen.  

rita

 

Övning

Papperskorgen

Låt barnen stå eller sitta på olika ställen i rummet. Ge dem varsitt papper som de får skrynkla ihop – använd gärna olika slags papper.

Ställ en hink eller en papperskorg vid rummets ena vägg. Uppmana barnen att kasta sina skrynklade papper i papperskorgen. De måste stå eller sitta kvar på samma ställe. 

Prata därefter med barnen om att övningen är orättvis. Det är så klart är mycket lättare för dem som befinner sig nära att träffa, men bara för att någon sitter nära betyder det inte att hen träffar och någon sitter längre bak behöver inte missa.

Samtala med barnen om att en del har det lättare i livet, andra måste kämpa mycket och får kanske aldrig möjlighet att nå dit de vill. Det kan bero om makt, diskriminering, handlingsutrymme, (o)rättvisa, privilegier och normer. Prata också om vad det är som kan göra att människor befinner sig längst fram och längst bak. 

På Youtube finns klippet 1000 kronorsloppet från Barnrättsdagarna. Se den gärna i arbetslaget innan övningen.

Läs fler

Pernilla Rönnlid

Pernilla Rönnlid

Redaktör på Förskoletidningen.

DISKUSSIONSVERKTYG: Jämlik och jämställd

TEMA: Jämlik och jämställd

Reflektera

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Jämlik och jämställd

Så gör vi

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Jämlik och jämställd

Analysera mera

Nr 2 2020
Praktisk pedagogik
lock

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen Praktisk pedagogik.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant