Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Barn har rätt till trygghet

Ibland möter vi i förskolan barn som mår riktigt dåligt. Det kan bero på konflikter och våld i familjen, sorg, att familjen är på flykt, föräldrars missbruk eller att familjen är ekonomiskt utsatt.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

#2
Årgång 42 - 2017
TEMA:
Årgång 42 - 2017
TEMA:
Främja psykisk hälsa

Barn har rätt till trygghet

Ibland möter vi i förskolan barn som mår riktigt dåligt. Det kan bero på konflikter och våld i familjen, sorg, att familjen är på flykt, föräldrars missbruk eller att familjen är ekonomiskt utsatt.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

Porträttet

”Det bästa är att hänga med barnen”

Tredje platsen i ett av tv-Sveriges mest populära fredagsnöjen, Idol, har inte fått förskolläraren Charlie Grönvall att tappa fotfästet. Visst har musikkarriären fått sig en rejäl skjuts framåt, men arbetet i förskolan Lilla Viking i Täby är fortfarande ”sjukt kul”.

Nr 2: 2017
TEMA:
Främja psykisk hälsa
Förskolan måste arbeta för att skapa trygghet, våga anmäla oro för barn och förebygga barns psykiska ohälsa.
TEMA: Främja psykisk hälsa

Våga prata om sorg

Förluster och död är en stor del av livet och något som drabbar alla. Som pedagog i förskolan eller förälder har man därför en viktig uppgift – att rusta barn så de kan och vågar sörja. Det ger dem viktiga förutsättningar att kunna hantera separationer, förluster, kriser och dödsfall hela livet.

Här sätter barnen ord på känslorna

Hur signalerar barn att de inte mår bra? Att det är jobbigt hemma eller att hen kanske till och med far illa? I förskolan Snäckbacken i Sollentuna har barnen arbetat med boken Liten som ges ut av Brottsoffermyndigheten – ett material tänkt att stärka barn i deras medvetenhet om rättigheter och känslor.

Nr 2: 2017
Reportage

Samarbete ger tidig upptäckt

Föräldrars missbruksproblem kan vara svåra att upptäcka. Ett samarbete mellan Ersta Vändpunkten och kommunala förskolor på Södermalm i Stockholm ska leda till att barn som växer upp i en familj med missbruk ska upptäckas så tidigt som möjligt.

Nr 2: 2017
TEMA: Främja psykisk hälsa

Möta barn med trauma

Barn är särskilt utsatta när en familj befinner sig på flykt. Många gånger är det svårt för föräldrar att stå för den trygghet och stabilitet som barn behöver eftersom flykten innebär egen fruktan och maktlöshet. Många familjer splittras, vilket i sig skapar oro och belastning. Detta medför att när vi i förskolan möter barn som varit på flykt är det ofta barn med erfarenheter som inneburit stark stress och svåra påfrestningar.

TEMA: Främja psykisk hälsa

Möta barn på flykt

För barn på flykt kan förskolan bli en glädjeplattform, men den behöver också vara ett ställe där pedagogerna vågar möta barnet på riktigt för att hjälpa dem komma vidare. Lars H Gustafsson besöker en förskola och pratar om möten, glädje och ordens betydelse.

Nr 2 2017
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Främja psykisk hälsa

Sagans magi förebygger psykisk ohälsa

Genom sagoberättelser och högläsning kan barn få tillfälle att prata om känslor och svåra frågor. Maria Dellenmark Blom lyfter högläsningens betydelse och berättar om sitt nya samtalsmaterial som ska främja psykisk hälsa. Ni får också tips på övningar att göra i barngruppen.

Nr 2 2017
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Främja psykisk hälsa

Diskutera

Nr 2 2017
Praktisk pedagogik
lock
Se allaSe färre
Reportage

Klanger med de yngsta

Löven prasslar, xylofonen plingar och bilarna brummar. Alla ljud har sin egen klang. På avdelningen Svanen i förskolan Hästeviks väg i Torslanda har man valt att jobba med musikdidaktik. Första steget är att öva sig att lyssna.

Nr 2: 2017
NÄSTA NUMMER

Förskoletidningen nr 6/2021 ute den 17/11!

Nästa nummer av Förskoletidningen kommer den 17 november och har temat samverkan med vårdnadshavare.

Nr 5 2021

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant