Kompetensutveckling för dig som arbetar i förskolan.

Att möta ett nytt språk

Språk och kommunikation lyfts fram i läroplanen och strävansmålen är många. Därför är det angeläget att reflektera över hur vi arbetar med dessa frågor. Vi behöver förstå hur barn lär sig språk och hur vi kan stötta de som har svårigheter.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

#4
Årgång 42 - 2017
TEMA:
Årgång 42 - 2017
TEMA:
Språkutveckling

Att möta ett nytt språk

Språk och kommunikation lyfts fram i läroplanen och strävansmålen är många. Därför är det angeläget att reflektera över hur vi arbetar med dessa frågor. Vi behöver förstå hur barn lär sig språk och hur vi kan stötta de som har svårigheter.

Malin Ring

Malin Ring

Chefredaktör

Porträttet

Doktorn som inte vet vad han ska bli när han blir stor

Han väjer inte för komplexa och svåra frågor – förskolläraren, universitetslektorn och docenten Christian Eidevald. Det är nästan som om han dras till dem. Men oavsett om det är genom forskning, att skriva böcker eller hålla föreläsningar är ambitionen alltid densamma – att ge alla barn en så bra start i livet som möjligt.

Nr 4: 2017
TEMA:
Språkutveckling

Språket och böckerna visar vägen

I Hammarns förskola i Hjo är språket i fokus. Hela tiden. Men det handlar inte bara om läsning – alla läroplansmålen får plats.

Nr 4: 2017

Kommunikation med flera sinnen

Högljudda, tystlåtna eller bara allmänt pratiga – barn uttrycker sig på en mängd olika sätt. Men hur gör man då ett barns tal inte räcker till som kommunikationsmedel? Och hur får man barnet att känna sig inkluderat och delaktigt? I Villagatans förskola har personalen utbildats i TAKK – Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.

Nr 4: 2017
TEMA: Språkutveckling

Den vuxne som förebild

Förskoletiden är betydelsefull för barns språktillägnande och förskolepersonalen viktiga språkliga förebilder. Polly Björk-Willén diskuterar personalens betydelse för barns språkutveckling.

Nr 4 2017
Praktisk pedagogik
lock
TEMA: Språkutveckling

Diskutera

Nr 4 2017
Praktisk pedagogik
lock
Se allaSe färre
Reportage

We wanna rock!

Medryckande rockmusik, glädjeskutt och härlig stämning. På blekingska Listerlandet, där Sweden Rock Festival har sitt säte, har förskolebarn mellan tre och sju år en egen rockfestival – Skönabäcksrocken – där delaktighet, rörelse och respekt står i centrum.

Nr 4: 2017
NÄSTA NUMMER

Förskoletidningen nr 1/2022 ute i februari!

Nästa nummer av Förskoletidningen kommer ut i februari 2022. Temat kommer handla om systematiskt kvalitetsarbete. 

Läsa vidare?

Denna artikel är publicerad i Förskoletidningen.
För att läsa vidare behöver du logga in.

Är du inte prenumerant än?
Förskoletidningen och Förskoletidningen Praktisk pedagogik ger dig inspiration, fördjupning, diskussionsfrågor och övningar – verksamhetsnära kompetensutveckling när den är som bäst!

Bli prenumerant